La finalitat de l’acció tutorial és contribuir, juntament amb les famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal i social, i realitzar el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.

La tutoria i l’orientació de l’alumnat formaran part de la funció docent. Cada grup d’alumnat tindrà una tutora o tutor. Podrà ser tutora o tutor qui impartisca diverses àrees del currículum en el mateix grup.

Llistat de tutors

Pla d’acció tutorial (PAT)

Orientaline