AMPA

La Junta Directiva de l'Associació felicita i agraeix a tots els que han fet possible que, amb aquest sistema puguem estar en contacte amb els nostres associats i amb tots els membres de la Comunitat Educativa. Estem segurs que això redundarà en una major eficàcia de la nostra activitat i possibilitarà una millora del conjunt de l'activitat docent, perquè els nostres fills i filles tinguen una adequada formació.

Amb la nostra presència en aquest mitjà, pretenem que la informació redunde en una millor coordinació entre tots els sectors (professors, alumnes, pares, mares i direcció) amb l'objectiu últim que els problemes que sorgisquen siguen resolts amb la participació de tots, participació que es fa indispensable en un sistema democràtic.

L'Ensenyament Públic necessita de la contribució activa de tots.

LA NOSTRA JUNTA DIRECTIVA

President: Pedro J. Conesa

Vicepresidenta: Aída Ruíz

Secretària: Immaculada Riqué

Tresorera: Raquel Garví

Vocals:

Ignacio Casals
Justo Huertas
María consuelo Mira
Milena Herrera
Luis Falcó

información
facebook
instagram