Banc de Llibres

Participació en el banc de llibres

El banc de llibres té com a finalitat última dotar als centres escolars de  llibres i material curricular que es puguen reutilitzar i al qual es podran acollir voluntàriament les famílies de l'alumnat matriculat en el centre.

També és objectiu del programa desenvolupar i fomentar en l'alumnat actituds de respecte i ús responsable dels recursos i materials compartits.

NOVETATS DEL BANC DE LLIBRES

Devolució de llibres al banc de llibres. Curs 2021-2022

8 de juny de 2022

Una vegada finalitzat el curs, l’alumnat ha de retornar, al Banc de Llibres,  el lot que li va ser assignat al setembre. Seleccionant el curs, al qual pertany l’alumna o alumne, es pot descarregar l’imprés que s’ha d’entregar juntament amb el lot de llibres. En cada imprés estan ja completats els llibres de cada curs, … Read more

Més informació