Matriculació

Taxes de matrícula 2024-2025. Batxillerat

Només per a l’alumnat de batxillerat L’alumnat de batxillerat abans d’entregar els documents de la matrícula en secretaria cal que realitze el pagament de les taxes corresponents. Taxes per a l’alumnat de 1r de batxillerat Han de pagar la taxa per expedició de l’Historial Acadèmic de Batxillerat i la taxa per Targeta d’identitat. Si l’alumne … Llegir més

Procés d’admissió: Circumstància específica

El passat 26 d’abril es va publicar la RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, … Llegir més

Si desitges matricular-te en altre centre, en Batxillerat, FP Bàsica o Cicles formatius...