Matriculació

Taxes de matrícula 2023-2024. Batxillerat

Només per a l’alumnat de batxillerat L’alumnat de batxillerat abans d’entregar els documents de la matrícula en secretaria cal que realitze el pagament de les taxes corresponents. Taxes per a l’alumnat de 1r de batxillerat Han de pagar la taxa per expedició de l’Historial Acadèmic de Batxillerat i la taxa per Targeta d’identitat. Si l’alumne … Read more

Si desitges matricular-te en altre centre, en Batxillerat, FP Bàsica o Cicles formatius...