Transport escolar

TERMINI DE PRESENTACIÓ. CURS 2021/2022

  • Alumnat matriculat en període ordinari: Fins al 29 de juliol de 2021.
  • Alumnat ESO matrícula sobrevinguda: fins a 10 dies després de matricular-se.

Documentació a adjuntar

Sol·licitud de transport