Proves lliures graduat

Contestem a les preguntes que segurament us esteu fent sobre aquestes proves:

– Què s’obté amb aquestes proves?

En un únic examen d’un sol dia es pot obtindre el Graduat en Educació Secundària.

– Qui es pot presentar?

Es pot presentar qualsevol persona que complisca, com a mínim, díhuit anys l’any en el qual es realitzen les proves. No és necessari tindre cap altra titulació o estudis.

– Quan puc inscriure’m?

S’ha d’imprimir una instància que ix en emplenar un formulari que es pot accedir des de l’enllaç del següent apartat (l’enllaç pot no funcionar fins que estiga obert el període de matrícula). Una vegada emplenat i imprés s’ha de presentar la instància en un registre PROP. L’Ajuntament de Manises ofereix aqueixa possibilitat en el Registre d’Entrada.

– On he de presentar la instància?

Una vegada emplenat el formulari i imprés la instància, aquesta es pot presentar en qualsevol oficina PROP de València, però com Manises disposa de finestreta única pots entregar-la a l’Ajuntament de Manises en el registre de la plaça del Castell o en l’oficina municipal que hi ha al costat d’Hisenda.

– Quina documentació he de presentar?

Instància telemàtica (punxar després a ‘tramitar telemàticament’)

Has d’imprimir els documents que ixen d’emplenar el formulari i adjuntar:

– Una fotocòpia del DNI. Al funcionari del registre on l’entregues has de dir-li que et compulse el DNI en la fotocòpia. Aquest document no fa falta que l’adjuntes en el cas que autoritzes l’administració al fet que consulte la teua dni en la pròpia instància.

– En el cas de sol·licitar convalidació d’assignatures hauràs d’adjuntar certificat de notes amb assignatures aprovades en l’Educació d’adults, en 4t curs de l’ESO, en PDC o en PCPI, o fotocòpia del llibre d’escolaritat. En cas de no adjuntar l’original hauràs de demanar al funcionari que et compulse la fotocòpia.

– Puc demanar l’exempció de Valencià?

Si no vas donar el Valencià quan vas estudiar, per residir fora de la Comunitat Valenciana o perquè no es donava com a matèria obligatòria, o per haver nascut abans del 1972, pots demanar l’exempció de Valencià. Per a això hauràs d’emplenar l’original i la còpia de la següent instància i adjuntar fotocòpia del teu llibre d’escolaritat i un certificat d’empadronament.

Instància d’Exempció del Valencià

– Cal pagar alguna cosa?

No. La inscripció és gratuïta.

– Quan i on es realitzaran les proves?

En principi el nostre centre és centre examinador de les Proves Lliures de Graduat de totes maneres, aproximadament una setmana abans de la realització de les proves apareix un llistat en la següent pàgina. En aqueix enllaç podràs també consultar les dates d’examen.

– Com saber si estic admés?

Es publiquen els llistats d’admesos en la pàgina de la Conselleria, en la Direcció Territorial d’Educació de València aproximadament una setmana abans de la data de l’examen.

– Hi ha models d’examen?

Sí, en la següent pàgina et pots descarregar els exàmens que han eixit en els últims anys:

Models d’examen

– Com prepare els exàmens?

Disposes de temaris d’algunes de les assignatures en el següent enllaç.

També tens material descargable gratuït desenvolupat per Iniciatives Solidàries.

– Com són les proves?

La prova versarà sobre continguts relatius als següents mòduls: Valencià; Castellà; Llengua Estrangera (anglés, francés, italià o alemany); Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia; El Mundo del Treball i Societats, Territori i Processos Històric-Culturals.

(Els continguts i criteris d’avaluació de referència de cadascun d’aquests mòduls són els establits en l’annex I del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, en el qual s’estableix el currículum de la Formació Bàsica de les Persones Adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària)

– Quin és l’horari de les proves?

La prova se celebrarà en una sessió de demà i una de vesprada.

  1. a) La sessió de demà s’iniciarà a les 09.00 hores i finalitzarà a les 14.00 hores, i es dedicarà íntegra a la primera i segona part de la prova. La primera part constarà de continguts dels següents mòduls: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.
    Aquesta part es realitzarà des de les 9.30 fins a les 11.30 hores.

D’11.30 hores a 12.00 hores hi haurà un període de descans.
La segona part constarà de continguts dels següents mòduls: El Mundo del Treball i Societats, Territori i Processos Històric-Culturals, i es realitzarà des de les 12.00 a les 14.00 hores.

  1. b) La sessió de vesprada, que començarà a les 16.00 hores, i finalitzarà a les 19.30 hores, es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà continguts dels següents mòduls: Valencià, castellà i Llengua Estrangera (anglés, francés, italià o alemany).

Per als quals treballen se’ls podrà expedir un certificat d’assistència a les proves.

No oblides portar el DNI per a realitzar les proves.

informació en la pàgina de la Generalitat