Anglés

El CFPA Menicil oferta quatre cursos d’aprenentatge de la llengua anglesa: Beginner, Elementary, Pre-intermediate i Intermediate, a més d’un curs preparatori per a les proves lliures dels nivells B1 (Intermedi) i B2 (Avançat) de les Escoles Oficials d’Idiomes.

L’objectiu principal d’aquests cursos és comunicar-se en anglés. Per això, d’una banda, s’aprenen les estructures teòriques de la llengua (gramàtica, pronunciació i vocabulari) i d’altra banda, es posen en pràctica les habilitats lingüístiques (escoltar, llegir, escriure, parlar i interactuar).

Aquests cursos consten de dos dies alterns a la setmana.

Aquests cursos són no reglats i, per tant, no tenen validesa oficial. No obstant això, estan estructurats de manera que, a finalitzar els nivells superiors, l’alumne puga accedir a les proves de certificació o proves lliures de les Escoles Oficials d’Idiomes per a obtindre una titulació oficial.

Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

Actualment, el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües estableix 3 nivells de competència lingüística dividits al seu torn en dos subnivells, que són els següents:

Nivell A: Usuari bàsic

 • Nivell A: Usuari bàsic
  Nivell A1: Inicial
  Nivell A2: Bàsic
 • Nivell B: Usuari independent
  Nivell B1: Llindar
  Nivell B2: Avançat
 • Nivell C: Usuari experimentat
  Nivell C1: Funcional efectiu
  Nivell C2: Domini

El CFPA Menicil ha establit la correspondència dels cursos d’anglés amb els diferents nivells del Marc:

 • Beginner: nivell A1+
 • Elementary: nivell A2
 • Pre-intermediate: nivell A2+
 • Intermediate: nivell B1

Pel que fa a l’ensenyament de l’anglés, aquesta seria la correspondència amb les titulacions de caràcter oficial que ofereixen tant les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) com la Universitat de València:

Nivells del Marc Europeu Cursos CFPA Menicil Escoles Oficials d’Idiomes Universitat
A1 Beginner Inicial
 
A2 Elementary 1r Bàsic Bàsic
Pre-intermediate 2n Bàsic
Prova de Certificació de Nivell Bàsic
B1 Intermediate 1r Intermedi Elemental
2n Intermedi
Prova de Certificació de Nivell Intermedi
B2 1r Avançat Intermedi
2n Avançat
Prova de Certificació de Nivell Avançat
C1 Suficiència
C2 Superior