Història del centre

El CFPA Menicil de Manises té el seu origen a principis de la dècada dels 80, quan un grup de professors moguts per interessos socioculturals i dirigits per Rafael Almoguera comencen a fer classes d’alfabetització i cultura general a alguns dels col·lectius més desfavorits de la població.
Al setembre de 1984, es contracta nou professorat gràcies a subvencions de les caixes d’estalvis, i les classes s’impartien en diverses escoles de la localitat.

Per l’any 1986, el llavors Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Manises, Enrique Martínez, realitza les gestions per a transformar aquell grup en un centre de titularitat municipal, convertint-lo en un centre oficial, sent una de les primeres escoles d’adults que apareix a la Comunitat Valenciana amb acreditació per a atorgar el títol de Graduat Escolar.

L’any 87, la Conselleria d’Educació assumeix les competències administratives i part de les necessitats del professorat, dedicant professors a l’educació compensatòria en el Barri de Sant Francesc.

I en el curs 88/89 realitza un conveni amb el municipi perquè aquest li cedira els locals de la Casa de la Cultura, lloc en el qual ha estat el Centre fins al curs 2009/10, en aqueix moment, l’Ajuntament de Manises retira el seu professorat del centre, i la Conselleria assumeix totes les places del CFPA Menicil. En aqueix mateix curs, el centre és traslladat als locals de l’IES Rodrigo Botet, en la C/Santos Justo i Pastor 70, on en horari de vesprada, imparteix les classes fins a l’actualitat.