Taller d’Informàtica

Dins del programa DiGComp_CV enguany oferim 4 cursos d’informàtica dels nivells A1 i A2

Horari A1 Vesprada

Horari A1 Nit

Horari A2 Vesprada

Horari A2 Nit