Estudis Primaris

Què és?

L’objectiu d’aquest cicle és dotar a les persones dels coneixements, les destreses, habilitats i tècniques imprescindibles per a facilitar la seua promoció personal, social i laboral, així com la continuïtat en altres processos formatius.

A qui va dirigit?

A la població adulta que desitge adquirir tècniques de lectoescriptura i càlcul, que li facilitaran la comprensió lingüística i matemàtica suficient per a satisfer les necessitats que es plantegen en la vida quotidiana, així com per a comprendre la realitat del seu entorn, i que tinguen els coneixements previs necessaris per a cada nivell.

Els ensenyaments d’aquest cicle s’organitzen en els mòduls següents:

  • Valencià
  • Castellà
  • Processos i Instruments Matemàtics
  • Naturalesa, Ecologia i Salut
  • El Mundo del Treball
  • Societats, Territoris i Processos Históricoculturales

En començar el curs es realitzaran unes proves escrites i una entrevista a cada alumne/a, de manera que l’equip de professors puga establir el nivell en el qual es matricula definitivament a cada persona.

Horaris del curs 2023/24

Els estudis de primer cicle estan estructurats en 2 nivells: Alfabetització i Neolectores.

Horari d’Alfabetització/Neolectores