Graduat Secundària

L’objectiu d’aquest cicle és adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

Aquest cicle s’estructura en tres nivells:

 • PreGes (equivalent acadèmicament a 2n de l’ESO)
 • GES I (equivalent acadèmicament a 3r de l’ESO)
 • GES II (equivalent acadèmicament a 4t de l’ESO)

En cadascun dels tres nivells, els ensenyaments s’estructuren en els mòduls següents:

 • Valencià
 • Castellà
 • Llengua estrangera (anglés o francés)
 • Processos i Instruments Matemàtics
 • Naturalesa, Ecologia i Salut
 • Ciències i Tecnologia
 • El Mundo del Treball
 • Societats, Territoris i Processos Históricoculturales
 • Un o dos mòduls optatius, segons el nivell

En començar el curs es realitzaran unes proves escrites i una entrevista a cada alumne/a, de manera que l’equip de professors puga establir el nivell en el qual es matricula definitivament a cada persona.

Requisits per a matricular-se en Ges II, s’ha de complir algun d’aquests requisits:

 • Haver cursat 1r de BUP amb un màxim de dues matèries pendents.
 • Haver cursat 1r d’FP I amb un màxim de dues matèries pendents.
 • Haver cursat 3r d’ESO, amb un màxim de dues matèries pendents.
 • Tindre alguna assignatura aprovada de 4t de l’ESO que siga convalidable per alguna de les assignatures de Graduat en Educació Secundària 2 (GES 2).
 • Tindre alguna assignatura aprovada en les proves lliures de GES.

Per a obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària s’han de superar, en cadascun dels dos nivells, tots els mòduls.

Horaris curs 2023/24

Els estudis de Graduat en Secundària s’estructuren en tres nivells:

PreGES, GES 1 i GES 2.

Horari PreGES

Horari GES 1

Horari GES 2 A Grup Tard:

 

Horari GES 2 B Grup Nit: