Anglés B2

Què és? Anglés B2 és un curs del CFPA Menicil en el qual l’alumnat posa en pràctica les estructures de la llengua anglesa tant a nivell teòric com a nivell pràctic amb l’objectiu de presentar-se a les proves lliures de certificació de les EOI. El curs de nivell B2 va dirigit a persones que han aconseguit ja el nivell B1.

Es revisa i s’aprofundeix tant en les estructures elementals com en les estructures lingüístiques més complexes. A més, es treballen les 5 destreses: escoltar, parlar, interactuar, escriure i llegir.

A va dirigit?

Als alumnes que ja tenen un coneixement extens de les estructures lingüístiques de l’anglés i posseeixen un gran nivell d’autonomia per a desembolicar-se en anglés tant a nivell teòric com pràctic.

Estructura del curs

El curs s’estructura entorn de les proves lliures de certificació de les EOI de cursos anteriors tant de nivell Intermedi (nivell B1 del Marc de Referència) com la iniciació del nivell Avançat (nivell B2 del Marc de Referència).

Així mateix, s’utilitzarà el llibre “English File B2.2 4th Edition” de l’editorial Oxford

En aquest curs es desenvolupa essencialment la competència comunicativa, així com les estructures teòriques (gramàtica, pronunciació i vocabulari) i les habilitats escrites (escoltar i llegir).

El professorat adaptarà el temari en funció dels interessos dels alumnes i del desenvolupament del curs.

Organització del curs

Horari del curs 2023/24

English B2