Anglés A1

Què és?

English A1 és un curs del CFPA Menicil en el qual l’alumnat reforça les estructures fonamentals de la llengua anglesa a nivell teòric a nivell pràctic a través del coneixement i la pràctica de les 5 destreses: escoltar, parlar, interactuar, escriure i llegir. A més, amplia el seu coneixement i destresa fins a aconseguir un nivell inicial o A1+ segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

A qui va dirigit?

Als alumnes que no tenen coneixement previ de les estructures fonamentals de l’anglés.

Estructura del curs

El curs s’estructura entorn d’un llibre de text creat exclusivament per a l’aprenentatge de l’anglés per a adults: English File Beginner Fourth Edition. Oxford. El llibre de text s’estructura en 12 temes que giren entorn d’un o diversos temes d’interés. A partir del tema, es desenvolupen les estructures teòriques (gramàtica, pronunciació i vocabulari) i les habilitats lingüístiques (escoltar, llegir, escriure i parlar). La interacció es practicarà diàriament en classe.

El professorat ampliarà la temàtica de cadascun dels temes o, fins i tot, ampliarà el temari en funció dels interessos dels alumnes i del desenvolupament del curs.

Els 8 temes d’interés d’aquest llibre de text són els següents:

  • Saludar-se, presentar-se i compartir informació personal
  • Compartir informació sobre les rutines diàries i sobre activitats actuals
  • Parlar sobre el passat
  • Compartir informació sobre fets del passat
  • Fer prediccions i plans per al futur
  • Parlar sobre l’habilitat, la possibilitat, el permís, l’obligació, la prohibició i donar consells
  • Compartir informació sobre les experiències personals
  • Comparar persones i objectes

Què s’obté al final del curs?

En finalitzar el curs, s’expedeix un certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagen assistit regularment i hagen aconseguit els objectius plantejats.

Horari del curs 2023/24

Horari de vesprada: EA1V (English A1 Vesprada)

Horari de nit: EA1N (English A1 Nit)