Taller Història Art

Aquest Taller formatiu tractarà sobre un recorregut per l’art de València ciutat, com a bona representació de molts estils artístics europeus.

Es combinaran classes teòriques amb pràctiques, realitzant-se visites pels monuments, museus i exposicions de la ciutat (preferiblement els dijous a la vesprada).

Aquest recorregut abastarà essencialment els següents períodes artístics: el món romà, visigot, islàmic, medieval cristià, renaixentista, barroc i neoclàssic fins a les primeres avantguardes artístiques del segle XX.

El curs està dividit en dos grups. La matrícula d’un és incompatible amb la de l’altre.

Horari per al curs 2022/23

Grup de Taller d’Hª de l’Art

Horari del Taller d’Història de l’Art curse 2022/23

Grup de Taller d’Hª de l’Art avançat