Oferta formativa

En tractar-se d’un centre públic, les titulacions que s’obtenen són oficials i tenen la mateixa vigència que les obtingudes en un institut.

Els ensenyaments del centre s’articulen entorn de 5 grans eixos:

  • Ensenyaments que donen lloc a l’obtenció d’un certificat o títol oficial com el Graduat en Educació Secundària (conegut com a Títol de l’ESO)
  • Certificat d’Estudis Primaris
  • Cursos preparatoris per a superar, pels qui complisquen els requisits, les proves lliures d’accés als cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, o les proves d’Accés a la Universitat per a majors de 25 o de 45 anys.
  • Cursos de preparació per a les proves lliures de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
  • Cursos d’Inglés i Taller d’Història de l’Art en els quals transcorregut el mateix s’ofereix un certificat d’aprofitament, certificació sense validesa acadèmica però sí curricular.