Espanyol estrangers

Què és?

Espanyol per a estrangers és un curs, de nivell inicial, orientat a desenvolupar les destreses comunicatives bàsiques de l’espanyol.

A qui va dirigit?

Es dirigeix a qualsevol persona estrangera que no tinga pràcticament cap coneixement de l’espanyol.

Horaris curs 2023/24

 Espanyol A1

Espanyol A2