Què és el CFPA Menicil?

El CFPA Menicil és un centre educatiu públic, dependent de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, orientat a persones majors de 18 anys.

En tractar-se d’un centre públic, les titulacions que s’obtenen són oficials i tenen la mateixa vigència que les obtingudes en un institut.

Els ensenyaments del centre s’articulen entorn de 5 grans eixos:

  • Ensenyaments que donen lloc a l’obtenció d’un certificat o títol oficial Graduat en Educació Secundària (conegut com a Títol de l’ESO)

  • Certificat d’Estudis Primaris

  • Cursos preparatoris per a superar, pels qui complisquen els requisits, les proves lliures d’accés als cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

  • Cursos de preparació per a les proves lliures de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

  • Cursos d’Informàtica, Inglés i Español per a estrangers, en els quals transcorregut el mateix s’ofereix un certificat d’aprofitament, certificació sense validesa acadèmica però sí curricular.