Anglés B1

Què és?

English B1 és un curs del CFPA Menicil en el qual l’alumnat posa en pràctica les estructures fonamentals i inicials de la llengua anglesa tant a nivell teòric com a nivell pràctic. Així mateix, s’amplia el coneixement i la pràctica de les 5 destreses: escoltar, parlar, interactuar, escriure i llegir. L’objectiu és aconseguir un nivell B1 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
Es correspon amb B1.2 de les Escoles Oficials d’Idiomes i 2n de Batxillerat només quant a la part gramatical i lèxica.

En aquest curs es reforcen totes les parts, tant la gramatical i lèxica, juntament amb les destreses de lectura i escriptura, així com les destreses d’escoltar i parlar, claus per a un desenvolupament complet de l’aprenentatge.

A qui va dirigit?

Als alumnes que tenen coneixement previ de les estructures fonamentals i inicials de l’anglés i tenen autonomia per a desembolicar-se en anglés tant a nivell teòric com pràctic.

Estructura del curs

El curs s’estructura entorn d’un llibre de text creat exclusivament per a l’aprenentatge de l’anglés per a adults, English File B1, Fourth Edition. Oxford. El llibre de text s’estructura en 12 temes que giren entorn d’un o diversos temes d’interés. A partir del tema, es desenvolupen les estructures teòriques (gramàtica, pronunciació i vocabulari) i les habilitats lingüístiques (escoltar, llegir, escriure i parlar). La interacció es practicarà diàriament en classe. A més, cada tema compta amb una lliçó de Practical English i una revisió, de manera alterna, on es plantegen situacions reals i proposen estructures clau per a manejar-se en cadascuna d’elles.

El professorat ampliarà la temàtica de cadascun dels temes o, fins i tot, ampliarà el temari en funció dels interessos dels alumnes i del desenvolupament del curs.

Els 12 temes d’interés d’aquest llibre de text són els següents:

 • Presentar-se, compartir informació personal, compartir informació sobre les rutines diàries i les activitats actuals i parafrasejar
 • Compartir informació sobre fets del passat de manera simple i contínua. Utilitzar preposicions de temps per a ordenar fet del passat
 • Debatre plans per al futur, establir cites i fer prediccions
 • Compartir informació sobre fets del passat que afecten el present i comparar persones, objectes i llocs
 • Aprendre a comparar i a usar expressions superlatives. Usar quantificadors
 • Usar les formes en infinitiu i gerundi
 • Expressar obligació, prohibició,  parlar sobre la possibilitat i donar consells
 • Exposar situacions reals, fer hipòtesis
 • Utilitzar formes possessives i adverbis de manera
 • Compartir dades biogràfiques, expressar costums en passat i convertir oracions actives en passives
 • Usar els adjectius i pronoms quantitatius, conéixer i usar els verbs preposicionals i establir les semblances i les diferències. Expressar moviment
 • Parlar sobre el passat anterior i parafrasejar el que uns altres diuen o van dir

Què s’obté al final del curs?

En finalitzar el curs, s’expedeix un certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagen assistit regularment i hagen aconseguit els objectius plantejats.

Horari del curs 2023/24

Horari de vesprada: EB1 (English B1)