Matrícula 2023/24

La matrícula per al curs 2023/24 es realitzarà en dos períodes al llarg dels mesos de juny i de setembre. Encara que en molts dels cursos no es tanca al llarg de tot l’any.

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA:

S’haurà d’emplenar el formulari de matrícula i portar-lo al centre en les dates indicades. Aquest formulari es pot descarregar des d’aquest enllaç o emplenar-lo directament en el centre en el moment del pagament.

Matr-23-v1
Matr-23-v1

A més del formulari s’haurà de pagar 10€ de quota de l’associació d’alumnat per algun dels següents mètodes:

  • Amb targeta en el mateix centre
  • Realitzar una transferència o ingrés amb anterioritat en els caixers de Caixa Popular (per exemple, però no exclusivament en Pl. Rafael Atard 3) al compte ES26 3159 0007 1624 2802 4125.

El curs d’Anglés amb professorat nadiu és l’únic que té un cost de 50€ per quadrimestre.

A més, en el cas de nou ALUMNAT:

  • Fotografia carnet recent amb fons blanc (és pot fer al mateix centre).
  • Original del DNI, NIE o Passaport
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora pública o privada que cobrisca l’atenció mèdica
  • Per a l’alumnat estranger que no tinga NIE, a més haurà d’adjuntar:  Certificat d’empadronament
  • Per a NOU alumnat de Graduat en Educació Secundària que tinga aprovat GES 1, 3ºESO, 1r BUP, 1r FP I o equivalent o alguna assignatura de GES 2:  Certificat acadèmic del curs o assignatures aprovades.

DATES DE MATRÍCULA i HORARI DE MATRÍCULA:

  • La matrícula de l’alumnat del curs 22/23 es realitzará en el mes de juny.
  • La matrícula per a nou alumnat s’obrirà el 4 de setembre de 2023.
  • L’horari i dies de matrícula será de dilluns a dijous de 16:30 a 20h. A partir del 25 de setembre l’horari de matrícula serà de dilluns a dijous de 16:30 a 18:50.