Cuadro de texto Logos AMPA Conservatori-1

Com contactar amb nosaltres?–> ampa.conservatori.jmgomis@hotmail.com

Com fer l’aportació de la quota de l’AMPA?–> Fent un ingrés per família de 10€ (per curs acadèmic), afegint al concepte el nom i cognoms de l’alumnes(s), al número de compte de Caixa Ontinyent: ES35 2045 6101 91 3000264591

L’Associació de Mares i Pares del Conservatori Professional de Música d’Ontinyent és l’entitat de participació en la qual s’integren voluntàriament les mares i pares de l’alumnat del nostre Conservatori. El seu objectiu principal és afavorir la participació organitzada en les activitats complementàries i extraescolars, així com participar en la tasca educativa del Centre i en defendre els interessos generals de les famílies en el Consell Escolar. També és un objectiu principal de l’AMPA passar-ho bé i ajudar a la socialització i a la felicitat de les nostres filles i fills. 

Participar, consisteix en corresponsabilitzar-se en les tasques col·lectives, suggerir idees, interessar-se pels aspectes de l’educació que afecten als alumnes. No és una finalitat, és un mitjà, per aconseguir un sistema educatiu de qualitat i que prepare a les nostres filles i fills per a la vida. 

L’Associació de Mares i Pares del Conservatori Josep Melcior Gomis està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana amb el número 9204; així mateix, es troba inscrita al Registre Municipal d’Associacions Veïnals d’Ontinyent amb el número 156. A més, la nostra associació està integrada en la Federació d’AMPAs dels Conservatoris de la Comunitat Valenciana

Que tinguem constància, la nostra AMPA existeix des dels inicis del Conservatori Professional quan va iniciar la seua activitat acadèmica el curs 97/98 integrat en la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Des de llavors, existeixen escrits de l’Assemblea de les mares i els pares, demanant a la Conselleria i a l’Ajuntament, la construcció d’un edifici adequat a les necessitats dels estudis musicals professionals, fins i tot, amb arreplegada de signatures. 

Entre les activitats que participem l’AMPA, estan les de: 

  • Organitzar l’Assemblea General de sòcies i socis, es tracta de l’òrgan suprem de l’associació i compren tots els pares i mares associats, es reuneix una vegada a l’any en el primer trimestre del curs escolar en sessió ordinària, per a l’aprovació de comptes, pressupost i programació d’activitats, i en sessió extraordinària sempre que siga necessari. 
  • Reunir-se la Junta Directiva, l’associació està administrada per un consell triat democràticament i compost per President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vocals; l’exercici dels càrrecs és gratuït i la renovació parcial dels membres es realitza cada dos anys. 
  • Assistir a les reunions del Consell Escolar, manifestant les inquietuds i la visió de les famílies, amb propostes i comentaris, sobre la gestió i el projecte educatiu del Conservatori. El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern del centre on participa i està representada tota la comunitat educativa, és, entre altres assumptes, on es debaten i aproven el projecte educatiu del centre (PEC) i la programació general anual (PGA). Les mares i pares estem representats amb dos membres del sector famílies, un d’ells, de lliure elecció per l’AMPA. 
  • L’activitat més popular de l’AMPA és la tradicional xocolatada amb mones del Concert de Nadal. I entre les activitats culturals importants es troben, subvencionar el Concurs de Música de Cambra, el Concurs menCanta gomis, el berenar del concert de Dia del Jazz, o les eixides a concerts del Palau de les Arts. 
  • També, és habitual participar en la revista Picat i Lligat, deixant constància de que les famílies devem ser agents actius de la Comunitat Educativa. 

Vos animem a participar i a integrar-vos en la família de l’Associació de Mares i Pares del Conservatori,   vos agradarà l’experiència !!!

Article AMPA curs 2014-2015

Article AMPA curs 2015-2016

Article AMPA curs 2016-2017