Assignatures Teòriques

  • Guillem Ramiro Gandia (Harmonia i Anàlisi) - Cap de departament
  • Jose Antonio Casanova Insa (Cultura Audiovisual)
  • Francisco José Molina Rubio (Harmonia i Fonaments de Composició)
  • Jose Ignacio Blesa Lull (Harmonia i Anàlisi)
  • Aurora Sanchis Espí (Història de la Música)

Enllaç als CORREUS ELECTRÒNICS del professorat