Assignatures Teòriques

  • Jose A. Martínez Lerma (Harmonia i Anàlisi) – Cap de departament
  • Jose Antonio Casanova Insa (Cultura Audiovisual)
  • Francisco José Molina Rubio (Harmonia i Fonaments de Composició)
  • Miguel Almarche Noguera (Harmonia i Anàlisi)
  • Aurora Sanchis Espí (Història de la Música)