Projecte d’inclusió de la música moderna als ensenyaments elementals i professionals de música

L’any 2018 el CPM Gomis va presentar aquest projecte d’innovació a la Conselleria d’Educació, que venia a complir alguns dels objectius proposats en  el projecte de direcció de Pilar Ferrero, i que també donava continuïtat a alguns dels processos ja iniciats en el nostre centre que anaven en aquesta línia: creació de la Big Band, formació del professorat en Improvisació Musical, conferències i concerts realitzats per prestigiosos intèrprets del món del jazz, creació del concurs de cant modern menCANTAgomis, etc.

A través d’aquestes iniciatives es posava de relleu com molt de l’alumnat del conservatori té, a banda d’estudiar instrument, altres inquietuds musicals, donat que molts d’ells tenen grups musicals de rock, pop o altres estils. Ens n’adonem que quan utilitzem el mateix llenguatge que ells, aconseguim per una part una cosa molt important, l’augment de la motivació, i per altra,  que l’alumnat veja que la formació tècnica i teòrica de la música, imprescindible i necessària per al domini de l’instrument, li serveix per a realitzar-se com a músic, siga en la vessant que siga.

Amb aquest projecte ens marquem els següents objectius:

  • Donar resposta a la demanda existent sobre aquest estil de música, i oferir al nostre alumnat una visió més ampla de les portes que l’ensenyament musical els pot obrir.
  • Desenvolupar la inclusió de la música actual des de la base dels ensenyaments elementals. Treballar primerament des de les assignatura de Cor i Conjunt dels ensenyaments elementals, la introducció al llenguatge musical de la música moderna, la motivació i la capacitat auditiva i interpretativa dels xiquets i xiquetes. Continuar en successius cursos progressivament amb l’ensenyament professional.
  • Fomentar la creativitat de l’alumnat, com a base de la interpretació musical.

 

Des del curs 18/19 en que s’iniciara,  el projecte ha anat consolidant-se i incrementant-se, i a hores d’ara està implicat molt de professorat, coordinats per Adolfo Garcia Baraza, professor pianista acompanyant i director de la Big Band del centre. També al curs 20/21 s’ha creat el departament de percussió i música moderna dirigit per Pep Soler, i DES DEL CURS 22/23 ja oferim al nostre centre les especialitats de Guitarra i Baix Elèctric, sol·licitades des de l’inici de la primera legislatura d’aquesta direcció.