Ensenyances Elementals

Al Conservatori d’Ontinyent s’estudien les següents especialitats instrumentals en les Ensenyances Elementals:

  • Instruments de vent-fusta: clarinet,  fagot,  flauta travessera, oboè i saxòfon.
  • Instruments de vent-metall: trompa, trompeta, trombó i tuba
  • Instruments de corda: contrabaix, guitarra,  viola, violí i  violoncel
  • Percussió
  • Piano

  El Decret 159/2007 de 21 de setembre estableix el currículum de les ensenyances elementals.

Assignatures comunes a totes les especialitats: Llenguatge Musical i Cor.

Assignatures pròpies d l’especialitat: Instrument individual i Conjunt.

Els alumnes que cursen més d’una especialitat únicament cursaran les assignatures comunes per una d’elles.

Una vegada cursades i superades en una especialitat, la qualificació obtinguda és vàlida per a totes les especialitats.

Distribució per cursos i total d’hores de cada assignatura:

Assignatures Curs

Hores setmanals

1 2 3 4
Instrument** 1 1 1 1
Llenguatge Musical 2 2 2 2
Cor 1 1 1 1
Conjunt 1 1
Total Setmanal 4 4 5 5

Els alumnes que superen els quatre cursos de les Ensenyances Elementals, obtindran el Certificat d’Ensenyances Elementals de Música, que hauran de sol·licitar en la secretaria del centre.