Tecla

  • M. Carmen Álvarez Martínez (Piano i Cambra) - Cap de departament
  • Rosa Maria Campos Micó (Piano i Cambra)
  • Mª Pilar Sanchis Espí (Piano i Conjunt)
  • Miquel Àngel Suau (Piano, Acompanyament i Complement Pianístic)
  • Juan Luis Vallés Nouselles (Piano i Piano Complementari)
  • Olga Peirotén Monleón (Piano Complementari)
  • M. Pilar Aragón Eito (Piano Complementari)
  • Cristina Mollá Torró (Piano Complementari)

Enllaç als CORREUS ELECTRÒNICS del professorat