Projecte de coordinació horària amb instituts

El Conservatori Professional de Música Josep Melcior Gomis, compta amb un alumnat d’ensenyament elemental majoritàriament d’Ontinyent, però amb un alumnat d’ensenyament professional de molt variada procedència. Açò, que per una banda és demostratiu de la idoneïtat de la seua ubicació, ja que compta amb alumnes de moltes localitats de la nostra comarca i de les comarques del voltant, dificulta l’elaboració dels horaris, donat que sempre es vol facilitar l’assistència al centre el menor número de vesprades setmanals.

Són els darrers cursos dels estudis musicals, que solen coincidir amb els de Batxillerat, els que més angoixen l’alumnat per la quantitat d’hores, i l’òbvia progressiva dificultat dels continguts de les matèries.

Per tant, la coordinació horària entre el conservatori i els instituts és una eina que facilita en gran manera la vida acadèmica del nostre alumnat: l’alliberament horari que açò representa en les vesprades d’aquestos alumnes fa que el rendiment acadèmic, no només en els aspectes musicals sinó en tot l’ensenyament en conjunt, millore considerablement.

De tots els centres de procedència de l’alumnat del Conservatori d’Ontinyent, l’IES L’Estació és el centre amb major número d’aquest, seguit de l’IES Jaume I, i del Josep Segrelles d’Albaida. A això també cal afegir les diferents variables que es presenten: cada vegada són més els alumnes que accedeixen a l’ensenyament professional del conservatori en l’edat idònia, i simultaniegen paral·lelament els cursos, però també hi ha els qui van un curs per davant en un o l’altre ensenyament.

Per a l’elaboració d’aquest projecte cada curs es tenen en compte les xifres de l’alumnat i es veuen les diferents possibilitats per a cada institut. L’IES L’Estació va ser el primer amb el qual es va establir aquest projecte, i també és el centre on més desenvolupat està. L’alumnat allí té classes teòriques a més de classes instrumentals.

La coordinació horària s’organitza aprofitant les hores disponibles de l’alumnat que convalida assignatures optatives i música, per les del conservatori. El professorat del nostre centre es desplaça als institut per tal de donar-los classe d’instrument, i en el cas de l’IES l’Estació també s’organitzen classes teòriques: llenguatge musical i harmonia.

 

Els objectius del projecte són:

  • Afavorir que l’alumnat compagine els estudis d’ensenyament secundari  i batxillerat amb els d’ensenyament professional musical
  • Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat participant
  • Oferir una oferta adequada a l’alumnat amb assignatures convalidades
  • Fomentar l’ensenyament musical

Grup de trombons a l’IES l’Estació.