Ensenyances Professionals

Al Conservatori d’Ontinyent s’estudien les següents especialitats instrumentals en les Ensenyances Professionals:

  • Instruments de vent-fusta: clarinet,  fagot,  flauta travessera, oboè i saxòfon.
  • Instruments de vent-metall: trompa, trompeta, trombó i tuba
  • Instruments de corda: contrabaix, baix elèctric, guitarra, guitarra elèctrica,  viola, violí i  violoncel
  • Percussió
  • Piano
  • Cant

El Decret 158/2007 de 21 de setembre estableix el currículum de les ensenyances professionals, que s’organitzaran en un sol grau de sis cursos de duració.

Els alumnes, que superen els sis cursos obtindran el Títol Professional de Musica, que hauran de sol·licitar en la secretaria del centre.

Els alumnes que cursen més d’una especialitat únicament cursaran les assignatures comunes per una d’elles. Una vegada cursades i superades en una especialitat, la qualificació obtinguda és vàlida per a totes les especialitats.

Assignatures Optatives: en els cursos 5é i 6é els alumnes hauran de cursar una assignatura optativa que elegiran entre les ofertades:

  • L’alumnat triarà una assignatura optativa diferent cada curs.
  • Els alumnes de l’especialitat de Piano no podran cursar com a assignatura optativa el Complement Pianístic (en el cas de que s’oferte).

La distribució per cursos i el total d’hores de cada assignatura és el següent:

A.- Per a les especialitats de clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, percussió, piano, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí i violoncel.

 Assignatures Curs

Hores setmanals

Pròpies de l’especialitat 1er 2n 3er 4rt
Instrument 1 1 1 1 1 1
Piano Complementari 0,5 0,5 0,5
Música de cambra 1 1 1 1
Orquestra/banda 2 2 2 2 2 2
Comunes
Llenguatge Musical 2 2
Harmonia 2 2
Anàlisi 2 2
Història de la Música 2 2
Optativitat
Optativa 3 3
Total Setmanal (hores) 5 5,5 6,5 6,5 11 11

***L’assignatura d’Orquestra s’imparteix en els estudis de contrabaix, viola, violí i violoncel

B.- Per a l’especialitat de Cant

Assignatures Curs

Hores setmanals

Pròpies de l’especialitat 1er 2n 3er 4rt
Instrument 1 1 1 1 1 1
Piano Complementari 0,5 0,5 0,5
Música de cambra 1 1 1 1
Conjunt 1 1
Idioma Aplicat 2 2 2 2 2 2
Cor 2 2
Comunes
Llenguatge Musical 2 2
Harmonia 2 2
Anàlisi 2 2
Història de la Música 2 2
Optativitat
Optativa 3 3
Total Setmanal(hores) 6 6,5 8,5 8,5 11 11

 

C.- Per a l’especialitat de Guitarra.

 Assignatures Curs

Hores setmanals

Pròpies de l’especialitat 1er 2n 3er 4rt
Instrument 1 1 1 1 1 1
Piano Complementari 0,5 0,5 0,5
Música de cambra 1 1 1 1
Conjunt 1 1
Cor 2 2
Acompanyament 2 2
Comunes
Llenguatge Musical 2 2
Harmonia 2 2
Anàlisi 2 2
Història de la Música 2 2
Optativitat
Optativa 3 3
Total Setmanal (hores) 4 4,5 6,5 6,5 11 11

 

D.- Per a l’especialitat de Piano:

 Assignatures Curs

Hores setmanals

Pròpies de l’especialitat 1er 2n 3er 4rt
Instrument 1 1 1 1 1 1
Música de cambra 1 1 1 1
Conjunt 1 1
Cor 2 2
Acompanyament 2 2
Comunes
Llenguatge Musical 2 2
Harmonia 2 2
Anàlisi 2 2
Història de la Música 2 2
Optativitat
Optativa 3 3
Total Setmanal (hores) 4 4 6 6 11 11

E.- Per a les especialitats de Guitarra elèctrica i Baix elèctric. (DECRET 109-2011_curriculum guitarra i baix elèctric)

 Assignatures Curs

Hores setmanals

Pròpies de l’especialitat 1r. 2n. 3r. 4t. 5é. 6é.
Conjunt 1 1 1 1 1 1
Cor 2 2
Piano complementari 0,5 0,5 0,5
Acompanyament 2 2
Comunes
Instrument 1 1 1 1 1 1
L. Musical 2 2
Harmonia 2 2
Anàlisi 2 2
Història de la música 2 2
Optativitat
Optativa 3 3
TOTAL SETMANAL 4 4,5 6,5 6,5 11 11