Premis Ciutat d’Ontinyent

La normativa general, a través dels decrets que regulen els ensenyaments musicals reglats, potencia l'aprenentatge dels diversos cursos des de la perspectiva d'una edat ordinària que permeta la coordinació estructural amb l'ensenyament de règim general.

Aquesta circumstància fa que l'alumnat dels conservatoris  realitze un esforç important per tal de compaginar ambdós ensenyaments, especialment en els dos últims cursos, quan l'alumne simultaneïtza 5é i 6é amb 1r i 2n de Batxiller. L'experiència ens ha fet veure al llarg dels anys com aquest pas de 4rt a 5é, just quan acaben l'ESO i comencen a plantejar-se el futur, resulta un moment important de decisió sobre si continuar o no amb els estudis del Conservatori. I es que, reialment, a la fi el que estan fent els nostres alumnes és realitzar dos batxillers a l'hora, fins i tot alguns d'ells realitzant doble especialitat instrumental.

Considerant aquesta realitat, i per a que servira de premi a la vegada que d'estímul als alumnes que en el pas de 4rt a 5é decideixen no abandonar i continuar els seus estudis musicals, el Conservatori Professional de Música Josep Melcior Gomis promou aquests premis, sota el patrocini de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Ontinyent. El Conservatori rep una subvenció de l'Ajuntament que, des que es van instaurar aquestos Premis era de 800 euros, i en el curs 23-24 s'ha incrementat a 1000 euros. Aquesta subvenció es distribueix en  ajudes  de 250 euros als quatre alumnes de 5é que es troben en la situació abans esmentada, i que havent cursat en este centre els ensenyaments professionals de música, complixen els requisits establerts en les bases de la convocatòria i que han sigut fixats pel Consell Escolar.