Corda

  • Gustavo Canet Peirotén (Violoncel) - Cap de departament
  • Miguel Chirona Cerveró (Violí)
  • Violeta Rosell Martín (Violí)
  • Maria Asensi Llinares (Violí)
  • Maria del Carmen Martínez Mulió (Viola)
  • Jose Maria Urios Pardo (Contrabaix)
  • Elena Tarrazo Martínez (Guitarra)
  • Adolfo García Baraza - Pianista acompanyant

Enllaç als CORREUS ELECTRÒNICS del professorat