Estudis de Música

LES ESPECIALITATS INSTRUMENTALS QUE ES PODEN ESTUDIAR AL C.P.M. D’ONTINYENT SÓN:

– Cant (només als ensenyaments professionals)
– Clarinet.
– Contrabaix.
– Fagot.
– Flauta travessera.
– Guitarra.
– Oboè.
– Percussió.
– Piano.
– Saxòfon.
– Trombó.
– Trompa.
– Trompeta.
– Tuba.
– Viola.
– Violí.
– Violoncel.

ENSENYANCES ELEMENTALS

ENSENYANCES PROFESSIONALS