Calendari escolar

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC 2023/24

 •  PERIODE LECTIU: DEL 20 DE SETEMBRE DE 2022 FINS EL 19 DE JUNY.
 •  VACANCES DE NADAL: DEL 23 DE DESEMBRE AL 7 DE GENER.
 •  VACANCES DE PASQUA: DEL 28 DE MARÇ FINS AL 8 D’ABRIL.
 •  ALTRES FESTIUS NO LECTIUS:
  • 9 i 12 D’OCTUBRE.
  • 1 i 20 DE NOVEMBRE.
  • 6 i 8 DE DESEMBRE.
  • 19 DE MARÇ.
  • 1 DE MAIG.
 • FESTIUS NO LECTIUS ELEGITS PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
  • 13 D’OCTUBRE
  • 7 DE DESEMBRE
  • 18 DE MARÇ