Aules: activitats Xat i Diàleg

En Aules teniu a la vostra disposició les activitats de XAT i DIÀLEG que permeten la comunicació entre els alumnes i els professors d’un curs, de manera supervisada pel docent. Totes dues activitats poden ser afegides pel professor o professora del curs i disposen de diferents configuracions per a adaptar-les a l’organització del curs.


L’activitat Xat permet intercanviar missatges de text entre el professor i tots els alumnes de la classe, encara que es poden utilitzar restriccions d’accés per a tindre un accés diferenciat per grups (per exemple). També es permet restringir el “xat” en les franges horàries que es consideren.

L’activitat Diàleg permet la comunicació privada entre parells (el professor i un alumne) o bé, amb el docent i un grups d’alumnes. Amb una sola activitat de diàleg, podem crear tants temes de conversa independents com vulguem amb diferents destinataris. A diferència del xat, ací es permet adjuntar arxius

Més informació en aquest enllaç.