Novetats gener 2024

Millores

Matriculació d’alumnat del centre en les aules virtuals filtrant per grups

Les direccions dels centres i les persones en les quals aquelles han delegat l’administració tenen a la seua disposició un botó per a matricular, en qualsevol aula virtual, qualsevol alumne/a del centre que corresponga als ensenyaments del sabor.

Com a novetat, aquesta funcionalitat s’ha ampliat de manera que és possible trobar i seleccionar l’alumnat amb molta més flexibilitat, ja que ara es pot filtrar per grup, ordenar el llistat i fer cerques per nom, cognom o NIA.

 1. Feu clic en “Tots els usuaris” per a mostrar el llistat sencer.
 2. Seleccioneu un grup (clic) o diversos grups (Control + clic per a seleccionar grups solts o Majúscula + clic per a seleccionar tots els grups intermedis) per tal mostrar en el llistat només l’alumnat que pertany a eixos grups.
 3. Podeu fer cerques dins del llistat actual escrivint part del nom, cognoms o NIA.
 4. Feu clic en les paraules “Nom”, “Cognom” o “NIA” per a ordenar el llistat segons eixe criteri.
 5. Seleccioneu un/a alumne/a fent clic en la casella a l’esquerra del seu nom. Si feu clic en la casella a l’esquerra de “Nom – Cognom”, seleccioneu tot el llistat.
 6. Per tal de matricular efectivament l’alumnat seleccionat, feu clic en “Inscriure usuaris”. Es mostrarà una confirmació en acabar. La finestra de matriculació no es tanca a soles.

7. Feu clic en “Tancar” per a tancar la finestra.

Si feu clic en el llistat de grups quan teniu seleccionat més d’un grup o si ja heu seleccionat alumnat, el sistema alerta de que es desmarcaran els elements seleccionats, i pregunta si voleu continuar o tornar enrere, com si no haguéreu fet clic.

Suspendre, reactivar i eliminar matrícules del mètode Aules en bloc

Abans, suspendre, reactivar o eliminar la matrícula de l’alumnat matriculat des d’ITACA s’havia de fer un per un. Ara, quan se seleccionen dos o més persones en el llistat de participants de l’aula virtual, es pot dur a terme la mateixa acció en totes elles alhora: suspendre’n la matrícula, reactivar-la o eliminar-la completament. A continuació vos expliquem com funciona.

 1. Entreu en el llistat de matrícula de l’aula virtual: Feu clic en Administració del curs > Usuaris > Usuaris inscrits.
 2. Seleccioneu les persones fent clic en la casella a l’esquerra del seu nom, o fent clic en la casella a l’esquerra de “Nom/Cognoms” per a seleccionar totes les persones visibles, o fent clic en el botó “Selecciona tots els … usuaris” per tal de seleccionar a tothom.
 3. En el desplegable a l’esquerra del text “Amb els usuaris seleccionats…” trieu, sota “Matriculació des de Aules”, una de les dues opcions:
  • “Edita les inscripcions dels usuaris seleccionats” per a suspendre o reactivar les matrícules.
  • “Esborra els usuaris inscrits” per a esborrar les matrícules (es demana confirmació abans de l’esborrat definitiu).

Recomanem utilitzar aquesta funcionalitat amb cura i, preferentment, suspendre la matrícula en lloc d’eliminar-la.

Nou botó informatiu de l’aula virtual

Quan vegeu el llistat de les vostres aules virtuals des del menú GVA Aules > Les meues aules > Explorar les meues aules, voreu ara un nou botó a la dreta de cada aula virtual que vos en mostrarà la informació d’ITACA rellevant:

 • Nom de la matèria en castellà i valencià
 • Curs
 • Cicle (si pertoca)
 • Nom del grup o, en cas de les aules creades per a una matèria i nivell, la indicació “Agrupat per nivell educatiu”
 • L’any acadèmic
 • Modalitat (diürn, nocturn, intensiu, semipresencial o EOI a distància)
 • Nom del centre educatiu

Aquesta informació pot ser de gran utilitat en cas que tingau diverses aules virtuals amb noms iguals o tan pareguts que siga difícil distingir-les, així com en el cas que en modifiqueu el nom.

Les aules sol·licitades per la direcció del centre no figuren a ITACA.

Aquest botó no està disponible encara en els sabors Semipresencial i ED.

Eina externa (LTI)

Torna a estar disponible l’activitat “eina externa” (LTI) amb la limitació queno és possible transmetre ni els noms ni les adreces de correu electrònic de l’alumnat. Les eines LTI que no requerisquen l’enviament d’aquestes dades personals funcionaran amb normalitat.

Actualment s’està estudiant la casuística de les eines LTI per tal d’anar llevant la limitació a aquelles que garantisquen un ús adequat de les dades personals dels usuaris d’Aules. Esperem poder comunicar-vos aviat els avanços en aquest àmbit.

Matriculació del professorat substitut

Millores

El professorat de baixa pot matricular el seu substitut o substituta en els seus cursos fent ús de la nova entrada del menú GVA Aules > Les meues aules > Matricular substituts.

Apareix el llistat de les aules virtuals on el professor o professora figura inscrit/a. Des d’aquest llistat no es poden sincronitzar les aules amb ITACA. En aquelles aules que pertanguen a l’any acadèmic actual, apareix el botó de matriculació de professorat substitut.

Fent clic en el botó s’obri una finestra des d’on es pot matricular el substitut o substituta, si és el cas. Si no, apareix un missatge informatiu amb un botó per a tancar la finestra.

Si el substitut ja està matriculat en el curs, es mostra en la finestra amb fons de color verd i la indicació “matriculat/da” sota el seu DNI. En cas contrari, es mostra amb fons blanc.

Marqueu la casella del costat esquerre i feu clic en el botó Matricular. Per a tancar la finestra sense matricular, feu clic en la creueta a la dreta del nom del curs o bé en el botó Tancar.

El substitut o substituta queda matriculat/da amb rol de professor amb permisos d’edició fins al 31 d’agost. Recordem que el/la professor/a titular pot ajustar els permisos, canviar la data d’expiració i suspendre o eliminar la matrícula del seu substitut o substituta entrant en el curs i fent clic en l’enllaç “Administració del curs > Usuaris > Usuaris inscrits”, o directament fent clic en el botó “Usuaris registrats” ().

Per tal d’eixir del mode de matriculació de substituts i tornar a veure el llistat d’aules virtuals per defecte (per exemple, per a sincronitzar l’alumnat amb ITACA), feu clic en l’enllaç “Explorar les meues aules”.

Matriculació d’alumnat amb matèries pendents

Millores

La direcció del centre i les persones amb l’adminstració delegada per aquesta poden matricular ara l’alumnat amb matèries pendents en aules virtuals sol·licitades.

Només qui ha sol·licitat l’aula virtual pot matricular alumnat amb continguts pendents en eixa aula.

Recordem que, per a sol·licitar un aula virtual, cal anar a GVA Aules > Mostrar les meues peticions, donar un nom a l’aula virtual, marcar la casella indicant que l’aula es destinarà a l’activitat docent, i enviar la sol·licitud. La sol·licitud s’atén normalment en menys de 24 hores.

Allí mateix, una vegada atesa la sol·licitud, apareixerà l’aula virtual en estat “Acceptat” i un nou botó per a matricular l’alumnat amb matèries pendents.

El llistat d’alumnat es pot filtrar fàcilment teclejant en la barra “Cercar alumne”. Es poden marcar les persones individualment o bé marcar totes les persones visibles en eixe moment marcant la casella a l’esquerra de “NIA”. Per últim, es fa clic en el botó “Matricular”.

Activació dels meta-enllaços de cursos a Aules Semipresencial

Canvis

La funció “Agrupar matrícula” ja no està disponible en el nou bloc de gestió docent del sabor semipresencial “GVA Aules”.

La funció “Agrupar matrícula” ja no està disponible en el nou bloc de gestió docent del sabor semipresencial “GVA Aules”. Amb la finalitat d’oferir una funcionalitat equivalent, s’haCon el fin de ofrecer una funcionalidad equivalente, se ha habilitado el permiso de creación de meta-enlaces de cursos para los roles de profesor editor, director y director delegado

La ferramenta de meta-enllaços és, en concret, un nou mètode de matriculació que podem utilitzar en les nostres aules i que té com a objectiu realitzar filiacions entre aules virtuals. Així, una aula virtual acumula la matrícula de les aules meta-enllaçades amb ella. A més, si s’afegeixen o modifiquen matrícules en un dels cursos meta-enllaçats, els canvis es reflecteixen automàticament en el “curs pare” (rols inclosos). Tanmateix, quan es lleva una matrícula d’un curs meta-enllaçat, la matrícula en el curs pare apareix com a suspesa i sense cap rol.

Els meta-enllaços es creen des del curs que rep la matrícula, accedint al menú dret Administració del curs > Usuaris > Mètodes d’inscripció i seleccionant “Meta-enllaç de curs” en el desplegable “Afig un mètode”.

A continuació, es busca el curs o cursos que es desitja meta-enllaçar, es decideix si es crearà en el curs pare un o diversos grups per a identificar les matrícules que provenen del meta-enllaç, i es fa clic en el botó “Afig un mètode”.

Per a més detalls, podeu consultar la documentació oficial de Moodle al web.

Migració de la plataforma de formació del professorat (cefire.edu.gva.es)

Canvis

La plataforma Moodle de formació per al professorat http://cefire.edu.gva.es es migrarà a Aules-FormaciodelProfessorat per a poder continuar oferint els seus serveis d’una manera més actualitzada, segura i de qualitat.
Durant el mes d’agost es podrà continuar accedint al contingut dels cursos de formació en l’antiga plataforma (http://cefire.edu.gva.es) per a realitzar descàrregues de material o consultes. Es procedirà al seu tancament l’1 de setembre de 2022.
Per a facilitar les tasques de migració, us demanem que descarregueu al vostre PC les còpies de seguretat que realitzeu, eliminant-los de la plataforma. Moltes gràcies!

matenimiento-parada

Paperera de reciclatge activada i visible en tots els sabors

Canvis

En Aules s’ha habilitat de forma visible, en cadascun dels cursos, la paperera de reciclatge. Durant 5 dies, aquesta paperera permet la recuperació de tot el contingut que s’esborre de qualsevol curs. Fins ara la paperera només es feia visible en cas de tenir contingut dins i ara, a més d’allargar el període de conservació del material esborrat (en l’ESO estava a 1 dia i s’ha estandaritzat fins a 5), també es troba visible tinga o no contingut, tal i com es pot comprovar en la següent imatge.

Possibilitat de reiniciar cursos en Aules

Canvis

S’ha habilitat la possibilitat, tal com es veu en la següent imatge, de poder reiniciar els cursos que ja es tinguen creats sense necessitat d’anar esborrant contingut a contingut. S’ha d’anar amb precaució en usar aquesta opció ja que, malgrat estar habilitada la paperera de reciclatge en tots els cursos, pot haver-hi dades que no puguen recuperar-se.

Canvis en els diferents sabors

Canvis

Al llarg d’aquest cap de setmana s’ha procedit a realitzar canvis en l’aspecte visual dels diferents sabors, a més de canvis en la pàgina d’accés al portal d’Aules. Els canvis s’estan revisant perquè, en cas d’existir algun problema amb els criteris d’accessibilitat, es vagen solucionant conforme es detecten.

Nova configuració sabor ESO

Canvis

Amb la finalitat de poder augmentar el rendiment del sabor ESO i seguir aplicant més millores en les funcionalitats de la plataforma, garantint la qualitat del servei i la usabilitat, s’ha realitzat una reconfiguració del sabor ESO en tres subsabors, segons la província en la qual esteu treballant com a docents o matriculats com alumnat.

Podeu accedir pels següents enllaços, o per la pàgina (la que es mostra en la imatge superior) a la que us redirigirà el sabor ESO mitjançant la qual accedieu fins aquest moment.

 

Canvis en el botó d’edició dels cursos

Per tal de millorar la usabilitat dels usuaris, degut a la preocupació d’alguns d’ells per no poder saber si la icona que apareixia a dalt i a la dreta dels cursos era la que permetia activar l’edició, s’ha modificat la icona i s’ha inclòs el text “Activa l’edició” al costat de la mateixa per tal que sigui més senzill trobar el botó per fer l’edició dels vostres cursos.