Subvencions FP 23-24: Relació d’admeses i excloses

S’han publicat al tauler d’auncis del centre la relació de persones admeses i excloses de la convocatòria de subvencions per alumnat d’FP per al curs 2023-2024.

Les persones interessades tenen fins al divendres 21 per esmenar els defectes observats i presentar les al·legaci-ons que estimen pertinents, en horari de secretaria del centre.

Més informació