Subvencions alumnat FP curs 2023-2024

Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació Professional Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu. (Mínim 100 hores)

Requisits

  • Disposar de DNI/NIE en vigor en el moment de realitzar la sol·licitud.
  • Estar matriculat en un centre públic o concertat en el curs 2023-24 en règim presencial, amb assistència efectiva a les classes.
  • La distància mínima exigible entre l’empresa on es realitzar la formació i el centre docent serà com a mínim 14 km. Per a determinar les distàncies, s’utilitzarà la calculadora de la Comissió Europea per a les mobilitats d’Erasmus i s’especificarà el mètode de càlcul (adreça d’origen i de destinació) següent: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/distance-calculator
  • Ser resident a la Comunitat Valenciana.

Termini de presentació

Del 23 de maig al 05 de juny de 2024

IMPORTANT: Es presentarà una única sol·licitud per cada persona, en la modalitat
que considere més beneficiosa al seu interés.

Quina documentació s’ha de presentar?

Més informació

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp