Espai d’informació COVID-19

En aquest espai anirem deixant la informació més actualitzada sobre les mesures de contingència davant la pandèmia de la COVID-19. A continuació vos facilitem el documents PDF que fa referència al Pla de Contingència i Continuïtat durat la Covid-19 que ha elaborat el nostre centre:

[Pla de Contingència (PDF) 2021-09-21]

[Guia de Gestió de casos (PDF) 2021-09-10]

[Carta a les Famílies (PDF) 2020-09-11]

[Declaració Responsable (DOCX) 2021-09-23]

[Instruccions Específiques FAMÍLIES (PDF) 2021-09-23]

[Instruccions Específiques PROFESSORAT (PDF) 2021-09-23]

[Instruccions Específiques PAS (PDF) 2021-09-23]

[Protocol Educació Física (PDF) 2020-09-07]