Visita al Museu d’Informàtica de la UPV i Taller de robòtica

El passat dia 17 d’octubre l’alumnat de 4t d’ESO i 1er de Batxillerat de l’optativa d’informàtica van anar al visitar el Museu d’Informàtica de la UPV i a realitzar un Taller de robòtica utilitzant el kit micro:bit McQueen.

La visita guiada va poder apropar a l’alumnat a veure, a través de dispositius reals, la creació i evolució de la informàtica des dels seus inicis fins a l’actualitat i així, poder posar en pràctica tot el vist a classe durant aquest primer mes. El museu transcorre pels corredors de la Facultat d’Informàtica amb una varietat de dispositius enorme que facilita l’enteniment d’aquesta evolució.

A continuació, van realitzar un Taller de Robòtica utilitzant la placa micro:bit. L’objectiu va ser programar el joc del air hockey utilitzant el vehicle programat com a pilota. La finalitat del mateix és introduir a l’alumnat en el món de la robòtica, insistint en el concepte de pensament computacional que permet dividir el problema en tasques senzilles.

El nostre rellotge esportiu amb micro:BIT. Col·laboració amb el projecte FERTILE

Durant tot el tercer trimestre, el grup de 3er d’ESO de Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica, han estat col·laborant amb el projecte Erasmus+ FERTILE. Aquesta col·laboració sorgeix a l’estar en contacte amb la Universitat de Valladolid i la Universitat Rey Juan Carlos, que ens proposen aplicar la seua metodologia FERTILE en l’aula.

“FERTILE” és un projecte Erasmus Plus KA2 que promou pedagogies actuals que abracen l’aprenentatge transversal mitjançant la integració de la robòtica educativa (ER) amb les arts, per desenrotllar les habilitats de pensament computacional (TC) en un context d’aprenentatge combinat. La missió principal del projecte “FERTILE” és dissenyar projectes de robòtica educativa artística.

La nostra proposta va ser la creació d’un rellotge esportiu utilitzant la placa Micro:BIT. La part robòtica l’hem treballada programant la placa, i la part artística ha sigut el disseny del suport i corretja del rellotge. 

Aquest projecte s’ha dividit en 5 etapes:

 • Etapa 1: Comprenent
  En aquesta etapa, l’alumnat investiga sobre els rellotges intel·ligents i les seues funcionalitats, a més a més, de com és el seu disseny.
Alumnes preparant el seu projecte
 • Etapa 2: Generant
  En aquest moment, l’alumnat decideix quines funcionalitats vol incloure al seu rellotge i generen els diagrames de flux dels programes de cada funció.
Alumnes generant els diagrames de flux
 • Etapa 3: Formulant
  Ací, planifiquen com van a crear la polsera del rellotge, si volen utilitzar impressora 3D, materials necessaris, etc. També, ordenen i repassen els diagrames de les alarmes i funcions que van a incloure.
Impressió 3D de les carcarsses dels rellotges
 • Etapa 4: Creant
  En aquesta etapa, l’alumnat programa a l’entorn MakeCode totes les funcionalitats i alarmes. Algunes de les funcionalitats que han programat al rellotge han sigut: brúixola, contador de passos, lluminositat, temperatura, respiració conscient, etc. A més a més, construeixen la polsera del rellotge.
 • Etapa 5: Avaluant
  L’alumnat comprova que el funcionament del rellotge és correcte i avaluen la comoditat i disseny de la polsera.

Ha sigut una experiència molt enriquidora i els resultats molt bons. Els i les alumnes han pogut gaudir de ser els protagonistes del seu propi aprenentatge i han aplicat la programació a aspectes de la vida real, com són els smartwatch.

Espai micro:bit

Des del departament d’Informàtica i Electricitat hem encetat durant el 1er trimestre el nou projecte Espai micro:bit. Per a la realització d’aquest projecte dediquem un temps a la programació, muntatge i impressió en 3D d’aplicacions que utilitzen la placa micro:bit. Aquestes aplicacions després s’utilitzaran al 1er curs d’FP Bàsica i a l’assignatura de Programació, Robòtica i Intel·ligència Artificial de 3er d’ESO.

S’ha creat una pàgina dins de l’apartat del Projectes del web, on anirem publicant els diferents dispositius i aplicacions que anem creant, deixant una breu descripció del material utilitzat per al seu muntatge i confecció.

Esperem que vos agrade!

Professorat implicat:

 • Anna Murcia Ferre
 • Joan Jesús Llin Gea