El nostre rellotge esportiu amb micro:BIT. Col·laboració amb el projecte FERTILE

Durant tot el tercer trimestre, el grup de 3er d’ESO de Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica, han estat col·laborant amb el projecte Erasmus+ FERTILE. Aquesta col·laboració sorgeix a l’estar en contacte amb la Universitat de Valladolid i la Universitat Rey Juan Carlos, que ens proposen aplicar la seua metodologia FERTILE en l’aula.

“FERTILE” és un projecte Erasmus Plus KA2 que promou pedagogies actuals que abracen l’aprenentatge transversal mitjançant la integració de la robòtica educativa (ER) amb les arts, per desenrotllar les habilitats de pensament computacional (TC) en un context d’aprenentatge combinat. La missió principal del projecte “FERTILE” és dissenyar projectes de robòtica educativa artística.

La nostra proposta va ser la creació d’un rellotge esportiu utilitzant la placa Micro:BIT. La part robòtica l’hem treballada programant la placa, i la part artística ha sigut el disseny del suport i corretja del rellotge. 

Aquest projecte s’ha dividit en 5 etapes:

 • Etapa 1: Comprenent
  En aquesta etapa, l’alumnat investiga sobre els rellotges intel·ligents i les seues funcionalitats, a més a més, de com és el seu disseny.
Alumnes buscant informació
 • Etapa 2: Generant
  En aquest moment, l’alumnat decideix quines funcionalitats vol incloure al seu rellotge i generen els diagrames de flux dels programes de cada funció.
Alumnes generant els diagrames de flux
 • Etapa 3: Formulant
  Ací, planifiquen com van a crear la polsera del rellotge, si volen utilitzar impressora 3D, materials necessaris, etc. També, ordenen i repassen els diagrames de les alarmes i funcions que van a incloure.
Alumnes preparant el seu projecte
 • Etapa 4: Creant
  En aquesta etapa, l’alumnat programa a l’entorn MakeCode totes les funcionalitats i alarmes. Algunes de les funcionalitats que han programat al rellotge han sigut: brúixola, contador de passos, lluminositat, temperatura, respiració conscient, etc. A més a més, construeixen la polsera del rellotge.
 • Etapa 5: Avaluant
  L’alumnat comprova que el funcionament del rellotge és correcte i avaluen la comoditat i disseny de la polsera.

Ha sigut una experiència molt enriquidora i els resultats molt bons. Els i les alumnes han pogut gaudir de ser els protagonistes del seu propi aprenentatge i han aplicat la programació a aspectes de la vida real, com són els smartwatch.