Música

musica

Música

José Vicente Gimeno Romero,  Mª José Aloy Atienza,  Bruno Pérez Civera

PRESENTACIÓ

La música està més present que mai en la vida diària dels joves adolescents que cursen els diferents nivells de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. Els nostres alumnes viuen envoltats de música i és per això que el nostre propòsit principal és oferir-los des de l'educació formal allò que necessiten conéixer i/o manejar com a consumidors  de música.

Es pretén doncs dur a terme una educació musical que oferisca una resposta creativa tant a les motivacions, com als interessos dels nostres estudiants a través de metodologies actives d'aprenentatge i en tots els processos de l'educació musical:

MATÈRIES DEL DEPARTAMENT

PROJECTES DEL DEPARTAMENT

Projecte d'Innovació i Investigació Educativa: "Creació musical col·laborativa amb Soundcool" curs 18/19
Projecte Interdisciplinari "Les TICs com a mediadors didàctics per a una educació musical creativa" curs 16/17
Projecte d'Innovació i Investigació Educativa: “Desenvolupant la creativitat a través de les TIC” curs 15/16