La música en els mitjans audiovisuals

En el departament de Música comptem amb un Projecte d'Innovació Educativa des del qual s'aborda la dimensió sonora dels mitjans audiovisuals.
Això abasta tant el tractament de les veus com les ambientacions sonores, els efectes i la pròpia música.
Partim de la premissa que per a comprendre la importància de la funció expressiva del so i la música en els productes audiovisuals és necessari conéixer el procés de creació d'aquesta mena de produccions.

Us deixem un exemple fet en classe.