Informàtica

binario

Informàtica

Rocío Piqueras, Paco Pérez, Rocío Rider, Elisa Acosta, Reyes García

PRESENTACIÓ

L'IES l'Eliana ofereix la possibilitat de cursar l'optativa d'Informàtica en tots els nivells.

Convençuts de la importància del desenvolupament del pensament computacional i de la competència digital en els nostres alumnes, presentem un Projecte gradual d'Iniciació a la Programació des de 1r ESO fins a 2n de Batxillerat.

Alguns dels beneficis d'aprendre Programació d'ordinadors són:
  • Augmenta la capacitat de càlcul i de raonament lògic
  • Millora la capacitat d'atenció i concentració
  • Desenvolupa l'autonomia i l'interés per l'experimentació i l'aprenentatge
  • Millora l'ordre i la capacitat de comprensió

MATÈRIES DEL DEPARTAMENT

PROJECTES DEL DEPARTAMENT

Projecte Innovació 2017. Robòtica a l'aula
Projecte Interdisciplinari 2018. Robòtica en el laboratori de Física i Química
Projecte Innovació 2019. Programació amb Arduino.