Horaris 1r batxillerat

A continuació podeu buscar l’horari del vostre grup.

En cada casella teniu l’assignatura i el número de l’aula on cal dirigir-se en cada canvi de classe.

En la casella de les assignatures optatives/modalitat cada alumne haurà de buscar la seua assignatura optativa/modalitat d’entre totes les possibles.

1BAC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1BAT-C
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Lengua Castellana y
AMM
(212 1BAT-C)
Matemáticas I
BPA
(212 1BAT-C)
Tutoría
AAC
(212 1BAT-C)
Lengua Extranjera I
AAC
(212 1BAT-C)
Filosofía
RPM
(212 1BAT-C)
8:55
9:50
Lengua Extranjera I
AAC
(212 1BAT-C)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Tecnología e Ingenie
MTB
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Biología, Geología y
JAS
(212 1BAT-C)
Física y Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Valenciano: Lengua y
FGA
(212 1BAT-C)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(212 1BAT-C)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
9:50
10:45
Matemáticas I
BPA
(212 1BAT-C)
Filosofía
RPM
(212 1BAT-C)
Lengua Castellana y
AMM
(212 1BAT-C)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Tecnología e Ingenie
MTB
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Biología, Geología y
JAS
(212 1BAT-C)
Valenciano: Lengua y
FGA
(212 1BAT-C)
  recreo
11:15
12:10
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Biología, Geología y
JAS
(212 1BAT-C)
Tecnología e Ingenie
MTB
(234 AULA BAT)
Gestión de proyectos
EPG
(112 INFORMÁTICA 2)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Proyecto de Investig
MMJ
(264 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Matemáticas I
BPA
(212 1BAT-C)
12:10
13:05
Programación, Redes
RSP
(111 INFORMÁTICA 1)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
FGA
(212 1BAT-C)
Filosofía
RPM
(212 1BAT-C)
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
13:05
14:00
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Biología, Geología y
JAS
(212 1BAT-C)
Tecnología e Ingenie
MTB
(224 AULA BAT)
Física y Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Matemáticas I
BPA
(212 1BAT-C)
Física y Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Física y Química
MMJ
(214 2BAT-C)
  recreo
14:20
15:15
  Lengua Extranjera I
AAC
(212 1BAT-C)
  Lengua Castellana y
AMM
(212 1BAT-C)
 
1BAHC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1BAT-HCG
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Lengua Extranjera I
CMANG
(232 1BAT-HCG)
Educación Física
NMR
(07c PISTAS 2)
Tutoría
CMANG
(232 1BAT-HCG)
Valenciano: Lengua y
GPD
(232 1BAT-HCG)
Educación Física
NMR
(07c PISTAS 2)
8:55
9:50
Latín I
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas I
BPA
(232 1BAT-HCG)
Matemáticas generale
MMS
(272 AULA ESO)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Tecnología e Ingenie
MTB
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Biología, Geología y
BIG7 MMN
(174 AULA ESO)
Historia del Mundo C
JAP
(232 1BAT-HCG)
Literatura Universal
EBC
(254 AULA ESO)
Griego I
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Economía, emprendimi
ARS
(212 1BAT-C)
Física y Química
MCD
(232 1BAT-HCG)
Latín I
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas generale
MMS
(264 AULA ESO)
Matemáticas I
BPA
(271 AULA ESO)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(212 1BAT-C)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
9:50
10:45
Lengua Castellana y
AMM
(232 1BAT-HCG)
Latín I
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas generale
MMS
(272 AULA ESO)
Matemáticas I
BPA
(284 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
GPD
(232 1BAT-HCG)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Tecnología e Ingenie
MTB
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Historia del Mundo C
JAP
(232 1BAT-HCG)
Biología, Geología y
BIG7 MMN
(271 AULA ESO)
Literatura Universal
EBC
(272 AULA ESO)
Lengua Castellana y
AMM
(232 1BAT-HCG)
  recreo
11:15
12:10
Valenciano: Lengua y
GPD
(232 1BAT-HCG)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Historia del Mundo C
JAP
(232 1BAT-HCG)
Tecnología e Ingenie
MTB
(234 AULA BAT)
Biología, Geología y
BIG7 MMN
(252 AULA ESO)
Literatura Universal
EBC
(273 AULA ESO)
Gestión de proyectos
EPG
(112 INFORMÁTICA 2)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Proyecto de Investig
MMJ
(264 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Filosofía
FEA
(232 1BAT-HCG)
12:10
13:05
Programación, Redes
RSP
(111 INFORMÁTICA 1)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Filosofía
FEA
(232 1BAT-HCG)
Latín I
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas I
BPA
(171 AULA ESO)
Matemáticas generale
MMS
(272 AULA ESO)
Lengua Extranjera I
CMANG
(232 1BAT-HCG)
Lengua Extranjera I
CMANG
(232 1BAT-HCG)
13:05
14:00
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Biología, Geología y
BIG7 MMN
(181 AULA ESO)
Tecnología e Ingenie
MTB
(224 AULA BAT)
Historia del Mundo C
JAP
(232 1BAT-HCG)
Literatura Universal
EBC
(282 AULA ESO)
Griego I
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Física y Química
MCD
(232 1BAT-HCG)
Economía, emprendimi
ARS
(264 AULA ESO)
Filosofía
FEA
(232 1BAT-HCG)
Griego I
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Física y Química
MCD
(232 1BAT-HCG)
Economía, emprendimi
ARS
(264 AULA ESO)
Griego I
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Economía, emprendimi
ARS
(123 INFORMÁTICA 3)
Física y Química
MCD
(232 1BAT-HCG)
  recreo
14:20
15:15
  Lengua Castellana y
AMM
(232 1BAT-HCG)
  Educación Física
NMR
(07c PISTAS 2)
 
1BAHS

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1BAT-S
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Economía
EPG
(222 1BAT-S)
Valenciano: Lengua y
GPD
(222 1BAT-S)
Lengua Extranjera I
SSS
(222 1BAT-S)
Tutoría
SSS
(222 1BAT-S)
Economía
EPG
(222 1BAT-S)
8:55
9:50
Matemáticas aplicada
JFM
(222 1BAT-S)
Historia del Mundo C
MBS
(222 1BAT-S)
Literatura Universal
EBC
(254 AULA ESO)
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
Valenciano: Lengua y
GPD
(222 1BAT-S)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(212 1BAT-C)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
9:50
10:45
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
Lengua Extranjera I
SSS
(222 1BAT-S)
Matemáticas aplicada
JFM
(222 1BAT-S)
Historia del Mundo C
MBS
(222 1BAT-S)
Literatura Universal
EBC
(272 AULA ESO)
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
  recreo
11:15
12:10
Lengua Castellana y
AMM
(222 1BAT-S)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Historia del Mundo C
MBS
(222 1BAT-S)
Literatura Universal
EBC
(273 AULA ESO)
Gestión de proyectos
EPG
(112 INFORMÁTICA 2)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Proyecto de Investig
MMJ
(264 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Lengua Extranjera I
SSS
(222 1BAT-S)
12:10
13:05
Programación, Redes
RSP
(111 INFORMÁTICA 1)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Economía
EPG
(222 1BAT-S)
Lengua Castellana y
AMM
(222 1BAT-S)
Matemáticas aplicada
JFM
(222 1BAT-S)
Filosofía
TSM
(222 1BAT-S)
13:05
14:00
Historia del Mundo C
MBS
(222 1BAT-S)
Literatura Universal
EBC
(282 AULA ESO)
Filosofía
TSM
(222 1BAT-S)
Filosofía
TSM
(222 1BAT-S)
Lengua Castellana y
AMM
(222 1BAT-S)
Valenciano: Lengua y
GPD
(222 1BAT-S)
  recreo
14:20
15:15
  Matemáticas aplicada
JFM
(222 1BAT-S)
  Economía
EPG
(222 1BAT-S)