Dansa-ESO.

MESURES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS D’ESO I ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA.
Per a la convalidació de l'assignatura de música o l'assignatura optativa o l'exempció de l'assignatura d'educació física per part de l'alumnat que compagina els estudis d'ESO i EP de Dansa, annexen la normativa.

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció.

230908_Instruccions de procediment_Dansa_Annex II