Informació General

Per a sol·licitar documentació realitzeu la petició a través del correu. 
telefono
que-es-email-correo-electronico
horario

961206050

De dilluns a divendres de 11:30 a 14:00

Esportista d’elit-Batxillerat.

Per m_garay | 26/09/2023

CONVALIDACIÓ DE LA MATÈRIA OPTATIVA DE BATXILLERAT I EXEMPCIÓ O ADAPTACIÓ CURRICULAR DE LA MATÈRIA EDUCACIÓ FÍSICA DE PRIMER DE BATXILLERAT PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB LA CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL Per a l’alumnat que compagina els ensenyaments de Batxillerat amb la pràctica esportiva reconeguda per a les persones que … Llegir més

Música-Batxillerat.

Per m_garay | 26/09/2023

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA Per a l’alumnat que compagina els ensenyaments de Batxillerat amb els ensenyaments professionals de Música, es disposa la possibilitat de convalidació de la matèria optativa del curs de Batxillerat en què l’alume o alumna estiga … Llegir més

Dansa-Batxillerat.

Per m_garay | 26/09/2023

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ DE MATÈRIES DE BATXILLERAT PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA Per a l’alumnat que compagina els ensenyaments de Batxillerat amb els ensenyaments professionals de Dansa, es disposa la possibilitat de convalidació de la matèria optativa del curs de Batxillerat en què … Llegir més

Esportista d’elit-ESO.

Per m_garay | 26/09/2023

Per a la convalidació de l’assignatura de l’assignatura optativa o l’exempció/adaptació de l’assignatura d’educació física per part de l’alumnat que compagina els estudis d’ESO amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana El model de sol.licitud és: … Llegir més

Dansa-ESO.

Per m_garay | 26/09/2023

MESURES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS D’ESO I ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA. Per a la convalidació de l’assignatura de música o l’assignatura optativa o l’exempció de l’assignatura d’educació física per part de l’alumnat que compagina els estudis d’ESO i EP de Dansa, annexen la normativa. El model de sol.licitud és: https://ceice.gva.es/documents/162640733/369137781/06-OR_ANNEX+II_ORDRE+Sol%C2%B7licitud+convalidaci%C3%B3+i+exempci%C3%B3+DANSA_rev_Sol%C2%B7licitud+web_curs+2023-2024.pdf/4c607859-68de-75e0-27ea-6ec3bfb08fbb?t=1694430331127 Una vegada … Llegir més

Música-ESO.

Per m_garay | 25/09/2023

MESURES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS D’ESO I ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA. Per a la convalidació de l’assignatura de música o l’assignatura optativa per part de l’alumnat que compagina els estudis d’ESO i EP de Música, annexen la normativa. El model de sol.licitud és: Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha … Llegir més

Sol·licituds d’admissió fora de termini

Per m_garay | 15/05/2023

La admissió/escolarització per a ESO i Batxillerat per al curs 23-24 va finalitzar el passat 12 de maig. Si has arribat tard al procediment, a partir del 28 de juliol i durant el mes de setembre, si sobren places escolars després de les llistes d’espera de l’admissió telefonarem l’alumnat interessat. Cal emplenar una sol.licitud fora … Llegir més

Sol·licitut de Certificats A2

Per m_garay | 25/04/2023

L’alumnat apte en les llistes definitives del A2 haurà d’emplenar la sol.licitud annexa i entregar-la per duplicat en la Secretaria del centre fins el 4 maig. Aquest curs el certificat A2 no té taxa associada per lo queno és necessari cap pagament. .

Inscripció a proves A2. Curs 2022/2023

Per m_garay | 01/02/2023

CALENDARI 1.- SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ: 01 Al 14 Febrer. 2.-PUBLICACIÓ LLISTES PROVISIONALS: 15 I 16 Febrer. 3.- TERMINI SUBSANACIÓ DE SOL·LICITUDS: 17 Al 03 Març. 4.- PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES: 06 de Març. 5.- DATES REALITZACIÓ PROVES: ANGLÉS: 21/03/2023. FRANCÉS: 29/03/2023.

BATXILLERAT: Convalidacions per estudis de música o dansa i esportistes d’elit

Per r_sanchez | 06/10/2022

Els alumnes que compaginen estudis de Batxillerat i ensenyaments professionals de Música o Dansa, o tenen la condició d’esportista d’alt nivell, alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana poden convalidar o estar exempts d’algunes matèries de Batxillerat. Poden revisar el procediment i descarregar-se … Llegir més