Candidatures de les famílies al Consell Escolar

El pròxim dijous 23 de novembre celebrem les eleccions al Consell Escolar.

La mesa de votació de les famílies es trobarà en l’hall d’entrada al centre. Amb la finalitat de facilitar el màxim possible el vot, hi haurà dos trams horaris. L’horari de matí serà de 12.00 hores a 14.00 hores i l’horari de vesprada serà 18.00 a 20.00 hores. Recordeu portar el DNI/Passaport per a votar. Us esperem!

Les candidatures del sector famílies al Consell Escolar són:

Fernández Navarro, María Tania
Gilabert Fenoy, Esther
López Doménech, Mari Carmen
Poveda Mora, Leonardo
Ripoll Mossi, Mónica

Horaris formació professional bàsica

A continuació podeu buscar el vostre horari.

En cada casella teniu anotada l’assignatura i el número de aula on heu d’anar en cada canvi de classe.

1r de Formació Professional Bàsica només te dos clases: aula informàtica 111 i aula pecera del primer pis.

1CFB

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1FPB
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Montaje y mantenimie
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Comunicación y Socie
DCS
(PECERA)
Formación y orientac
ARS
(PECERA)
Ofimática y archivo
FMP
(111 INFORMÁTICA 1)
Ofimática y archivo
FMP
(111 INFORMÁTICA 1)
8:55
9:50
Montaje y mantenimie
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
9:50
10:45
Ofimática y archivo
FMP
(111 INFORMÁTICA 1)
Montaje y mantenimie
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Comunicación y Socie
DCS
(PECERA)
Montaje y mantenimie
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
  recreo
11:15
12:10
Tutoría Primero
FMP
(PECERA)
Montaje y mantenimie
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Ofimática y archivo
FMP
(111 INFORMÁTICA 1)
Montaje y mantenimie
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Montaje y mantenimie
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
12:10
13:05
Ciencias Aplicadas I
BMB
(PECERA)
Ofimática y archivo
FMP
(111 INFORMÁTICA 1)
Ciencias Aplicadas I
BMB
(PECERA)
Comunicación y Socie
DCS
(PECERA)
13:05
14:00
Ciencias Aplicadas I
BMB
(PECERA)
  recreo
14:20
15:15
         
2CFB

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2FPB
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Operaciones auxiliar
MGM
(112 INFORMÁTICA 2)
Instalación y manten
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Operaciones auxiliar
MGM
(112 INFORMÁTICA 2)
Instalación y manten
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Operaciones auxiliar
MGM
(112 INFORMÁTICA 2)
8:55
9:50
9:50
10:45
Instalación y manten
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Formación y Orientac
ARS
(121 FPB2)
Instalación y manten
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Lengua Extranjera II
OSB
(121 FPB2)
Ciencias Aplicadas I
RSM
(121 FPB2)
  recreo
11:15
12:10
Instalación y manten
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Comunicación y Socie
EHL
(121 FPB2)
Instalación y manten
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Comunicación y Socie
EHL
(121 FPB2)
Ciencias Aplicadas I
RSM
(121 FPB2)
12:10
13:05
Comunicación y Socie
EHL
(121 FPB2)
Ciencias Aplicadas I
RSM
(121 FPB2)
Ciencias Aplicadas I
RSM
(121 FPB2)
Instalación y manten
ATT
(111 INFORMÁTICA 1)
13:05
14:00
Tutoría Segundo
MGM
(121 FPB2)
  recreo
14:20
15:15
         

Horaris 2n de batxillerat

A continuació podeu buscar l’horari del vostre grup.

En cada casella teniu l’assignatura i el número de l’aula on cal dirigir-se en cada canvi de classe.

En la casella de les assignatures optatives/modalitat cada alumne haurà de buscar la seua assignatura optativa/modalitat d’entre totes les possibles.

2BAC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2BAT-C
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Física
EOH
(214 2BAT-C)
Biología
FVB
(273 AULA ESO)
Lengua extranjera II
OSB
(214 2BAT-C)
Lengua y literatura
GPD
(214 2BAT-C)
Historia de la Filos
FEA
(214 2BAT-C)
Química
MMJ
(214 2BAT-C)
8:55
9:50
Lengua y literatura
GPD
(214 2BAT-C)
Química
MMJ
(251 AULA ESO)
Física
EOH
(225 AULA BAT)
Biología
FVB
(272 AULA ESO)
Historia de España
JFM
(214 2BAT-C)
Lengua castellana y
MSA
(214 2BAT-C)
9:50
10:45
Historia de la Filos
FEA
(214 2BAT-C)
Tutoría
JBG
(214 2BAT-C)
Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Física
EOH
(214 2BAT-C)
Biología
FVB
(234 AULA BAT)
Lengua y literatura
GPD
(214 2BAT-C)
  recreo
11:15
12:10
Matemáticas II
JBG
(214 2BAT-C)
Matemáticas II
JBG
(214 2BAT-C)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Lengua extranjera II
OSB
(214 2BAT-C)
Historia de España
JFM
(214 2BAT-C)
12:10
13:05
Lengua extranjera II
OSB
(214 2BAT-C)
Historia de España
JFM
(214 2BAT-C)
Matemáticas II
JBG
(214 2BAT-C)
Matemáticas II
JBG
(214 2BAT-C)
Historia de la Filos
FEA
(214 2BAT-C)
13:05
14:00
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(122 AULA PEQUEÑA)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Lengua castellana y
MSA
(214 2BAT-C)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Física
EOH
(212 1BAT-C)
Biología
FVB
(272 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Lengua castellana y
MSA
(214 2BAT-C)
  Química
MMJ
(272 AULA ESO)
 
2BAHC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2BAT-HSC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Dibujo técnico II
JMG
(143 DIBUJO 2)
Geografía
ACD
(235 AULA BAT)
Biología
FVB
(273 AULA ESO)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Lengua extranjera II
CMANG
(233 2BAT-HSC)
Lengua y literatura
VRG
(233 2BAT-HSC)
Historia de España
JFM
(233 2BAT-HSC)
Griego II
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Empresa y diseño de
ARS
(184 AULA ESO)
Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Física
MCD
(263 AULA ESO)
8:55
9:50
Lengua extranjera II
CMANG
(233 2BAT-HSC)
Griego II
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Empresa y diseño de
ARS
(184 AULA ESO)
Química
MMJ
(251 AULA ESO)
Física
MCD
(263 AULA ESO)
Dibujo técnico II
JMG
(143 DIBUJO 2)
Geografía
ACD
(235 AULA BAT)
Biología
FVB
(272 AULA ESO)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Lengua castellana y
MSR
(233 2BAT-HSC)
Historia de España
JFM
(233 2BAT-HSC)
9:50
10:45
Lengua castellana y
MSR
(233 2BAT-HSC)
Tutoría
MSR
(233 2BAT-HSC)
Griego II
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Empresa y diseño de
ARS
(184 AULA ESO)
Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Física
MCD
(263 AULA ESO)
Dibujo técnico II
JMG
(143 DIBUJO 2)
Geografía
ACD
(223 2BAT-S)
Biología
FVB
(234 AULA BAT)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Historia de la Filos
TSM
(233 2BAT-HSC)
  recreo
11:15
12:10
Lengua y literatura
VRG
(233 2BAT-HSC)
Historia de España
JFM
(233 2BAT-HSC)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Lengua extranjera II
CMANG
(233 2BAT-HSC)
Lengua y literatura
VRG
(233 2BAT-HSC)
12:10
13:05
Latín II
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas II
MMS
(212 1BAT-C)
Matemáticas aplicada
FGO
(233 2BAT-HSC)
Lengua castellana y
MSR
(233 2BAT-HSC)
Historia de la Filos
TSM
(233 2BAT-HSC)
Latín II
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas II
MMS
(212 1BAT-C)
Matemáticas aplicada
FGO
(233 2BAT-HSC)
Latín II
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas II
MMS
(212 1BAT-C)
Matemáticas aplicada
FGO
(233 2BAT-HSC)
13:05
14:00
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(122 AULA PEQUEÑA)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Latín II
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas aplicada
FGO
(233 2BAT-HSC)
Matemáticas II
MMS
(282 AULA ESO)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Dibujo técnico II
JMG
(143 DIBUJO 2)
Geografía
ACD
(233 2BAT-HSC)
Biología
FVB
(272 AULA ESO)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Historia de la Filos
TSM
(233 2BAT-HSC)
  Griego II
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Empresa y diseño de
ARS
(184 AULA ESO)
Física
MCD
(233 2BAT-HSC)
Química
MMJ
(272 AULA ESO)
 
2BAHS

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2BAT-S
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Geografía
ACD
(235 AULA BAT)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Lengua castellana y
MSR
(223 2BAT-S)
Historia de la Filos
RPM
(223 2BAT-S)
Empresa y diseño de
EPG
(223 2BAT-S)
Historia de España
JAP
(223 2BAT-S)
8:55
9:50
Lengua extranjera II
SSS
(223 2BAT-S)
Lengua y literatura
GPD
(214 2BAT-C)
Geografía
ACD
(235 AULA BAT)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Historia de la Filos
RPM
(223 2BAT-S)
Lengua extranjera II
SSS
(223 2BAT-S)
9:50
10:45
Historia de la Filos
RPM
(223 2BAT-S)
Tutoría
EPG
(223 2BAT-S)
Historia de España
JAP
(223 2BAT-S)
Geografía
ACD
(223 2BAT-S)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Lengua castellana y
MSR
(223 2BAT-S)
  recreo
11:15
12:10
Empresa y diseño de
EPG
(223 2BAT-S)
Historia de España
JAP
(223 2BAT-S)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Lengua y literatura
GPD
(223 2BAT-S)
Lengua y literatura
GPD
(223 2BAT-S)
12:10
13:05
Matemáticas aplicada
SDM
(222 1BAT-S)
Lengua extranjera II
SSS
(223 2BAT-S)
Empresa y diseño de
EPG
(223 2BAT-S)
Matemáticas aplicada
SDM
(225 AULA BAT)
Matemáticas aplicada
SDM
(224 AULA BAT)
13:05
14:00
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(122 AULA PEQUEÑA)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Matemáticas aplicada
SDM
(223 2BAT-S)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Geografía
ACD
(233 2BAT-HSC)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Empresa y diseño de
EPG
(223 2BAT-S)
  Lengua castellana y
MSR
(223 2BAT-S)
 

Horaris 1r batxillerat

A continuació podeu buscar l’horari del vostre grup.

En cada casella teniu l’assignatura i el número de l’aula on cal dirigir-se en cada canvi de classe.

En la casella de les assignatures optatives/modalitat cada alumne haurà de buscar la seua assignatura optativa/modalitat d’entre totes les possibles.

1BAC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1BAT-C
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Lengua Castellana y
AMM
(212 1BAT-C)
Matemáticas I
BPA
(212 1BAT-C)
Tutoría
AAC
(212 1BAT-C)
Lengua Extranjera I
AAC
(212 1BAT-C)
Filosofía
RPM
(212 1BAT-C)
8:55
9:50
Lengua Extranjera I
AAC
(212 1BAT-C)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Tecnología e Ingenie
MTB
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Biología, Geología y
JAS
(212 1BAT-C)
Física y Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Valenciano: Lengua y
FGA
(212 1BAT-C)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(212 1BAT-C)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
9:50
10:45
Matemáticas I
BPA
(212 1BAT-C)
Filosofía
RPM
(212 1BAT-C)
Lengua Castellana y
AMM
(212 1BAT-C)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Tecnología e Ingenie
MTB
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Biología, Geología y
JAS
(212 1BAT-C)
Valenciano: Lengua y
FGA
(212 1BAT-C)
  recreo
11:15
12:10
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Biología, Geología y
JAS
(212 1BAT-C)
Tecnología e Ingenie
MTB
(234 AULA BAT)
Gestión de proyectos
EPG
(112 INFORMÁTICA 2)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Proyecto de Investig
MMJ
(264 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Matemáticas I
BPA
(212 1BAT-C)
12:10
13:05
Programación, Redes
RSP
(111 INFORMÁTICA 1)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
FGA
(212 1BAT-C)
Filosofía
RPM
(212 1BAT-C)
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
13:05
14:00
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Biología, Geología y
JAS
(212 1BAT-C)
Tecnología e Ingenie
MTB
(224 AULA BAT)
Física y Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Matemáticas I
BPA
(212 1BAT-C)
Física y Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Física y Química
MMJ
(214 2BAT-C)
  recreo
14:20
15:15
  Lengua Extranjera I
AAC
(212 1BAT-C)
  Lengua Castellana y
AMM
(212 1BAT-C)
 
1BAHC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1BAT-HCG
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Lengua Extranjera I
CMANG
(232 1BAT-HCG)
Educación Física
NMR
(07c PISTAS 2)
Tutoría
CMANG
(232 1BAT-HCG)
Valenciano: Lengua y
GPD
(232 1BAT-HCG)
Educación Física
NMR
(07c PISTAS 2)
8:55
9:50
Latín I
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas I
BPA
(232 1BAT-HCG)
Matemáticas generale
MMS
(272 AULA ESO)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Tecnología e Ingenie
MTB
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Biología, Geología y
BIG7 MMN
(174 AULA ESO)
Historia del Mundo C
JAP
(232 1BAT-HCG)
Literatura Universal
EBC
(254 AULA ESO)
Griego I
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Economía, emprendimi
ARS
(212 1BAT-C)
Física y Química
MCD
(232 1BAT-HCG)
Latín I
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas generale
MMS
(264 AULA ESO)
Matemáticas I
BPA
(271 AULA ESO)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(212 1BAT-C)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
9:50
10:45
Lengua Castellana y
AMM
(232 1BAT-HCG)
Latín I
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas generale
MMS
(272 AULA ESO)
Matemáticas I
BPA
(284 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
GPD
(232 1BAT-HCG)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Tecnología e Ingenie
MTB
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Historia del Mundo C
JAP
(232 1BAT-HCG)
Biología, Geología y
BIG7 MMN
(271 AULA ESO)
Literatura Universal
EBC
(272 AULA ESO)
Lengua Castellana y
AMM
(232 1BAT-HCG)
  recreo
11:15
12:10
Valenciano: Lengua y
GPD
(232 1BAT-HCG)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Historia del Mundo C
JAP
(232 1BAT-HCG)
Tecnología e Ingenie
MTB
(234 AULA BAT)
Biología, Geología y
BIG7 MMN
(252 AULA ESO)
Literatura Universal
EBC
(273 AULA ESO)
Gestión de proyectos
EPG
(112 INFORMÁTICA 2)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Proyecto de Investig
MMJ
(264 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Filosofía
FEA
(232 1BAT-HCG)
12:10
13:05
Programación, Redes
RSP
(111 INFORMÁTICA 1)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Filosofía
FEA
(232 1BAT-HCG)
Latín I
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas I
BPA
(171 AULA ESO)
Matemáticas generale
MMS
(272 AULA ESO)
Lengua Extranjera I
CMANG
(232 1BAT-HCG)
Lengua Extranjera I
CMANG
(232 1BAT-HCG)
13:05
14:00
Dibujo Técnico I
CMS
(141 DIBUJO 1)
Biología, Geología y
BIG7 MMN
(181 AULA ESO)
Tecnología e Ingenie
MTB
(224 AULA BAT)
Historia del Mundo C
JAP
(232 1BAT-HCG)
Literatura Universal
EBC
(282 AULA ESO)
Griego I
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Física y Química
MCD
(232 1BAT-HCG)
Economía, emprendimi
ARS
(264 AULA ESO)
Filosofía
FEA
(232 1BAT-HCG)
Griego I
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Física y Química
MCD
(232 1BAT-HCG)
Economía, emprendimi
ARS
(264 AULA ESO)
Griego I
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Economía, emprendimi
ARS
(123 INFORMÁTICA 3)
Física y Química
MCD
(232 1BAT-HCG)
  recreo
14:20
15:15
  Lengua Castellana y
AMM
(232 1BAT-HCG)
  Educación Física
NMR
(07c PISTAS 2)
 
1BAHS

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1BAT-S
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Economía
EPG
(222 1BAT-S)
Valenciano: Lengua y
GPD
(222 1BAT-S)
Lengua Extranjera I
SSS
(222 1BAT-S)
Tutoría
SSS
(222 1BAT-S)
Economía
EPG
(222 1BAT-S)
8:55
9:50
Matemáticas aplicada
JFM
(222 1BAT-S)
Historia del Mundo C
MBS
(222 1BAT-S)
Literatura Universal
EBC
(254 AULA ESO)
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
Valenciano: Lengua y
GPD
(222 1BAT-S)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(212 1BAT-C)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
9:50
10:45
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
Lengua Extranjera I
SSS
(222 1BAT-S)
Matemáticas aplicada
JFM
(222 1BAT-S)
Historia del Mundo C
MBS
(222 1BAT-S)
Literatura Universal
EBC
(272 AULA ESO)
Educación Física
NMR
(07 GIMNASIO)
  recreo
11:15
12:10
Lengua Castellana y
AMM
(222 1BAT-S)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Historia del Mundo C
MBS
(222 1BAT-S)
Literatura Universal
EBC
(273 AULA ESO)
Gestión de proyectos
EPG
(112 INFORMÁTICA 2)
Programación, Redes
RSP
(123 INFORMÁTICA 3)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Proyecto de Investig
MMJ
(264 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Lengua Extranjera I
SSS
(222 1BAT-S)
12:10
13:05
Programación, Redes
RSP
(111 INFORMÁTICA 1)
Gestión de proyectos
EPG
(174 AULA ESO)
Lenguaje y Práctica
JSP
(242 MÚSICA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(272 AULA ESO)
Proyecto de Investig
MMJ
(273 AULA ESO)
Economía
EPG
(222 1BAT-S)
Lengua Castellana y
AMM
(222 1BAT-S)
Matemáticas aplicada
JFM
(222 1BAT-S)
Filosofía
TSM
(222 1BAT-S)
13:05
14:00
Historia del Mundo C
MBS
(222 1BAT-S)
Literatura Universal
EBC
(282 AULA ESO)
Filosofía
TSM
(222 1BAT-S)
Filosofía
TSM
(222 1BAT-S)
Lengua Castellana y
AMM
(222 1BAT-S)
Valenciano: Lengua y
GPD
(222 1BAT-S)
  recreo
14:20
15:15
  Matemáticas aplicada
JFM
(222 1BAT-S)
  Economía
EPG
(222 1BAT-S)
 

Horaris 4t d’eso

A continuació podeu buscar l’horari del vostre grup.

En cada casella teniu l’assignatura i el número de l’aula on cal dirigir-se en cada canvi de classe.

En la casella de les assignatures optatives/modalitat cada alumne haurà de buscar la seua assignatura optativa/modalitat d’entre totes les possibles.

4ESOPDC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

4ESOPDC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Ámbito Práctico
BCA
(163 TECNOLOGÍA 2)
Ámbito Científico
JBG
(182 4PDC)
Ámbito Científico
JBG
(182 4PDC)
Ámbito Científico
JBG
(182 4PDC)
Lengua Extranjera
AEG
(182 4PDC)
8:55
9:50
Ámbito Lingüístico y
MCA
(182 4PDC)
Ámbito Lingüístico y
MCA
(182 4PDC)
Ámbito Científico
JBG
(182 4PDC)
9:50
10:45
Ámbito Lingüístico y
MCA
(182 4PDC)
JFM
Ámbito Lingüístico y
MCA
(182 4PDC)
  recreo
11:15
12:10
Educación en Valores
TSM
(182 4PDC)
Proyecto Interdiscip
CMS
(091 TALLER FALLA)
Ámbito Lingüístico y
MCA
(182 4PDC)
JFM
Educación Física
MPR
(07b PISTAS 1)
Ámbito Lingüístico y
MCA
(182 4PDC)
12:10
13:05
Ámbito Científico
JBG
(182 4PDC)
ARS
Educación Física
MPR
(07b PISTAS 1)
Ámbito Práctico
BCA
(163 TECNOLOGÍA 2)
Proyecto Interdiscip
CMS
(091 TALLER FALLA)
13:05
14:00
Ámbito Práctico
BCA
(182 4PDC)
Tutoría
BCA
(182 4PDC)
Lengua Extranjera
AEG
(182 4PDC)
Ámbito Práctico
BCA
(182 4PDC)
  recreo
14:20
15:15
Religión
REL1 JTT
(122 AULA PEQUEÑA)
Atención Educativa
TSM
(182 4PDC)
Lengua Extranjera
AEG
(182 4PDC)
  Educación en Valores
TSM
(182 4PDC)
 
4ESOA

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

4ESOA
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Matemáticas B
PGM
(223 2BAT-S)
Matemáticas A
SDM
(233 2BAT-HSC)
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MFANG
(284 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
CGG
(174 AULA ESO)
Educación Física
MPR
(07b PISTAS 1)
8:55
9:50
Valenciano: Lengua y
FGA
(263 AULA ESO)
Matemáticas B
PGM
(223 2BAT-S)
Matemáticas A
SDM
(233 2BAT-HSC)
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(171 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(262 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Biología y Geología
CSM
(183 AULA ESO)
Formación y Orientac
ARS
(224 AULA BAT)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
CSM
(183 AULA ESO)
Formación y Orientac
ARS
(282 AULA ESO)
9:50
10:45
Geografía e Historia
JAP
(251 AULA ESO)
Geografía e Historia
JAP
(251 AULA ESO)
Matemáticas A
SDM
(233 2BAT-HSC)
Matemáticas B
PGM
(235 AULA BAT)
Matemáticas B
PGM
(171 AULA ESO)
Matemáticas A
SDM
(233 2BAT-HSC)
Educación en Valores
RPM
(273 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(161 TECNOLOGÍA 1)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MFANG
(161 TECNOLOGÍA 1)
Valenciano: Lengua y
FGA
(263 AULA ESO)
Atención Educativa
RPM
(171 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MSA
(254 AULA ESO)
12:10
13:05
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(235 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(263 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Formación y Orientac
ARS
(123 INFORMÁTICA 3)
Biología y Geología
CSM
(183 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MSA
(254 AULA ESO)
Geografía e Historia
JAP
(251 AULA ESO)
Tutoría
JAP
(252 AULA ESO)
13:05
14:00
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
CGG
(174 AULA ESO)
Educación Física
MPR
(07b PISTAS 1)
Educación en Valores
RPM
(174 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
FGA
(263 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MFANG
(225 AULA BAT)
  recreo
14:20
15:15
Lengua Castellana y
MSA
(254 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(161 TECNOLOGÍA 1)
Física y Química
CGG
(174 AULA ESO)
  Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
 
4ESOB

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

4ESOB
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Matemáticas B
PVG
(224 AULA BAT)
Matemáticas A
SDM
(233 2BAT-HSC)
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Geografía e Historia
JFM
(262 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
MCD
(172 AULA ESO)
Educación en Valores
PAP
(181 AULA ESO)
8:55
9:50
Geografía e Historia
JFM
(253 AULA ESO)
Matemáticas B
PVG
(224 AULA BAT)
Matemáticas A
SDM
(233 2BAT-HSC)
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(171 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(262 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Biología y Geología
IGC
(184 AULA ESO)
Formación y Orientac
ARS
(224 AULA BAT)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
IGC
(181 AULA ESO)
Formación y Orientac
ARS
(282 AULA ESO)
9:50
10:45
Educación en Valores
PAP
(181 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AEG
(273 AULA ESO)
Matemáticas B
PVG
(224 AULA BAT)
Matemáticas A
SDM
(233 2BAT-HSC)
Matemáticas B
PVG
(224 AULA BAT)
Matemáticas A
SDM
(233 2BAT-HSC)
Lengua Castellana y
MSA
(254 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(161 TECNOLOGÍA 1)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
FGA
(264 AULA ESO)
Educación Física
MPR
(07b PISTAS 1)
Valenciano: Lengua y
FGA
(262 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
FGA
(262 AULA ESO)
12:10
13:05
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(235 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(263 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Formación y Orientac
ARS
(123 INFORMÁTICA 3)
Biología y Geología
IGC
(184 AULA ESO)
Tutoría
JFM
(232 1BAT-HCG)
Geografía e Historia
JFM
(254 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AEG
(273 AULA ESO)
13:05
14:00
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
MCD
(172 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MSA
(254 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AEG
(273 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MSA
(254 AULA ESO)
Educación Física
MPR
(07b PISTAS 1)
  recreo
14:20
15:15
Religión
REL1 JTT
(122 AULA PEQUEÑA)
Atención Educativa
PAP
(172 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(161 TECNOLOGÍA 1)
Física y Química
MCD
(171 AULA ESO)
  Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
 
4ESOC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

4ESOC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Lengua Castellana y
RMB
(254 AULA ESO)
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MTH
(283 AULA ESO)
Geografía e Historia
MBS
(263 AULA ESO)
Educación en Valores
FEA
(283 AULA ESO)
8:55
9:50
Educación en Valores
FEA
(283 AULA ESO)
Atención Educativa
FEA
(283 AULA ESO)
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(171 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(262 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Lengua Castellana y
RMB
(254 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
MCD
(171 AULA ESO)
9:50
10:45
Física y Química
MCD
(171 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(262 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MTH
(283 AULA ESO)
Lengua Castellana y
RMB
(254 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
MCD
(264 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MTH
(283 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(161 TECNOLOGÍA 1)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Matemáticas A
PVG
(222 1BAT-S)
Matemáticas B
RAL
(235 AULA BAT)
Matemáticas A
PVG
(223 2BAT-S)
Matemáticas B
RAL
(224 AULA BAT)
Matemáticas A
PVG
(222 1BAT-S)
Matemáticas B
RAL
(232 1BAT-HCG)
Valenciano: Lengua y
EBC
(261 AULA ESO)
12:10
13:05
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(235 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(263 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Tutoría
RMB
(271 AULA ESO)
Geografía e Historia
MBS
(263 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
EBC
(262 AULA ESO)
Biología y Geología
CSM
(181 AULA ESO)
Formación y Orientac
EPG
(274 AULA ESO)
13:05
14:00
Educación Física
NMR
(07b PISTAS 1)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
CSM
(183 AULA ESO)
Formación y Orientac
EPG
(271 AULA ESO)
Formación y Orientac
EPG
(123 INFORMÁTICA 3)
Biología y Geología
CSM
(181 AULA ESO)
Educación Física
NMR
(07b PISTAS 1)
Matemáticas A
PVG
(223 2BAT-S)
Matemáticas B
RAL
(224 AULA BAT)
  recreo
14:20
15:15
Geografía e Historia
MBS
(263 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
EBC
(262 AULA ESO)
  Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
 
4ESOD

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

4ESOD
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Lengua Castellana y
MCA
(251 AULA ESO)
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
FGA
(264 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
FGA
(261 AULA ESO)
Geografía e Historia
MBS
(264 AULA ESO)
8:55
9:50
Lengua Extranjera
MTH
(274 AULA ESO)
Educación Física
CMS
(07 GIMNASIO)
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(171 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(262 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MCA
(251 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
CGG
(172 AULA ESO)
9:50
10:45
Física y Química
CGG
(172 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(262 AULA ESO)
Geografía e Historia
MBS
(262 AULA ESO)
Geografía e Historia
MBS
(253 AULA ESO)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
CGG
(172 AULA ESO)
Educación Física
CMS
(07b PISTAS 1)
  recreo
11:15
12:10
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(161 TECNOLOGÍA 1)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Matemáticas A
PVG
(222 1BAT-S)
Matemáticas B
FGO
(224 AULA BAT)
Matemáticas A
PVG
(223 2BAT-S)
Matemáticas B
FGO
(233 2BAT-HSC)
Matemáticas A
PVG
(222 1BAT-S)
Matemáticas B
FGO
(224 AULA BAT)
Educación en Valores
TSM
(184 AULA ESO)
12:10
13:05
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(235 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(263 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Educación en Valores
TSM
(172 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MTH
(274 AULA ESO)
Tutoría
MCA
(271 AULA ESO)
Biología y Geología
BIG7 MMN
(183 AULA ESO)
Formación y Orientac
EPG
(274 AULA ESO)
13:05
14:00
Valenciano: Lengua y
FGA
(264 AULA ESO)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
BIG7 MMN
(181 AULA ESO)
Formación y Orientac
EPG
(271 AULA ESO)
Formación y Orientac
EPG
(123 INFORMÁTICA 3)
Biología y Geología
BIG7 MMN
(183 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MTH
(274 AULA ESO)
Matemáticas A
PVG
(223 2BAT-S)
Matemáticas B
FGO
(235 AULA BAT)
  recreo
14:20
15:15
Religión
REL1 JTT
(122 AULA PEQUEÑA)
Atención Educativa
RPM
(264 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MCA
(251 AULA ESO)
  Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
 
4ESOE

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

4ESOE
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Economía y Emprendim
ARS
(184 AULA ESO)
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Atención Educativa
PAP
(235 AULA BAT)
Lengua Castellana y
RMB
(252 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AAC
(282 AULA ESO)
8:55
9:50
Lengua Castellana y
RMB
(252 AULA ESO)
Tutoría
PMB
(282 AULA ESO)
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(171 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(262 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Educación Física
CMS
(07 GIMNASIO)
Lengua Castellana y
RMB
(252 AULA ESO)
9:50
10:45
Valenciano: Lengua y
FGA
(264 AULA ESO)
Educación en Valores
PAP
(282 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AAC
(283 AULA ESO)
Economía y Emprendim
ARS
(123 INFORMÁTICA 3)
Latín
PMB
(282 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(161 TECNOLOGÍA 1)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
Matemáticas A
PVG
(222 1BAT-S)
Matemáticas B
JFM
(234 AULA BAT)
Matemáticas A
PVG
(223 2BAT-S)
Matemáticas B
JFM
(282 AULA ESO)
Matemáticas A
PVG
(222 1BAT-S)
Matemáticas B
JFM
(234 AULA BAT)
Educación en Valores
PAP
(282 AULA ESO)
12:10
13:05
Artes Escénicas
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
MPR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
ATT
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
CSM
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
BPA
(235 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
MCA
(251 AULA ESO)
Competencia Comunica
SSS
(263 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EBC
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
MFANG
(283 AULA ESO)
Latín
PMB
(282 AULA ESO)
Economía y Emprendim
ARS
(264 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
FGA
(264 AULA ESO)
Geografía e Historia
JFM
(223 2BAT-S)
13:05
14:00
Geografía e Historia
JFM
(262 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AAC
(282 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
FGA
(264 AULA ESO)
Latín
PMB
(282 AULA ESO)
Matemáticas A
PVG
(223 2BAT-S)
Matemáticas B
JFM
(234 AULA BAT)
  recreo
14:20
15:15
Educación Física
CMS
(07b PISTAS 1)
Geografía e Historia
JFM
(253 AULA ESO)
  Digitalización
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Digitalización
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Expresión Artística
CMS
(141 DIBUJO 1)
Digitalización
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología
RSM
(163 TECNOLOGÍA 2)
Segunda Lengua Extra
EVA
(283 AULA ESO)
 

Horaris 3r d’eso

A continuació podeu buscar l’horari del vostre grup.

En cada casella teniu l’assignatura i el número de l’aula on cal dirigir-se en cada canvi de classe.

En la casella de les assignatures optatives cada alumne haurà de buscar la seua optativa d’entre totes les possibles.

3ESOPDC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

3ESOPDC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Ámbito Práctico
MTB
(173 3PDC)
Ámbito Científico
EOH
(173 3PDC)
Ámbito Lingüístico y
MFM
(173 3PDC)
Ámbito Científico
EOH
(173 3PDC)
Ampliación horario P
MTB
(173 3PDC)
8:55
9:50
Atención Educativa
RPM
(173 3PDC)
Ámbito Lingüístico y
MFM
(173 3PDC)
ACD
Lengua Extranjera
MTH
(173 3PDC)
9:50
10:45
Ámbito Científico
EOH
(173 3PDC)
Educación Física
XBI
(07c PISTAS 2)
Ámbito Práctico
MTB
(161 TECNOLOGÍA 1)
Educación Física
XBI
(07c PISTAS 2)
Ámbito Científico
EOH
(173 3PDC)
  recreo
11:15
12:10
Ámbito Científico
EOH
(173 3PDC)
Ampliación horario P
MTB
(173 3PDC)
Ámbito Científico
EOH
(173 3PDC)
ARS
Ámbito Lingüístico y
MFM
(173 3PDC)
Ámbito Científico
EOH
(173 3PDC)
12:10
13:05
Ámbito Lingüístico y
MFM
(173 3PDC)
ACD
Ámbito Lingüístico y
MFM
(173 3PDC)
Taller de Profundiza
SSV
(07 GIMNASIO)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
RMB
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
FGA
(172 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
CSM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(224 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SDM
(284 AULA ESO)
Ámbito Práctico
MTB
(161 TECNOLOGÍA 1)
13:05
14:00
Tutoría
EOH
(173 3PDC)
Lengua Extranjera
MTH
(173 3PDC)
Ámbito Práctico
MTB
(173 3PDC)
Ámbito Lingüístico y
MFM
(173 3PDC)
  recreo
14:20
15:15
Taller de Profundiza
SSV
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
SDM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
FGA
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(214 2BAT-C)
Taller de Profundiza
VRG
(232 1BAT-HCG)
Talleres de Refuerzo
RMB
(233 2BAT-HSC)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Proyecto Interdiscip
CSM
(284 AULA ESO)
MPR
Lengua Extranjera
MTH
(173 3PDC)
  Lengua Extranjera
MTH
(173 3PDC)
 
3ESOA

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

3ESOA
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Matemáticas
MMS
(281 3ESOA)
Geografía e Historia
ACD
(281 3ESOA)
Educación Plástica,
MAA
(141 DIBUJO 1)
Lengua Extranjera
MFANG
(281 3ESOA)
Educación Plástica,
MAA
(141 DIBUJO 1)
8:55
9:50
Lengua Castellana y
MSA
(281 3ESOA)
Religión
REL1 JTT
(271 AULA ESO)
Atención Educativa
PAP
(281 3ESOA)
Matemáticas
MMS
(281 3ESOA)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(281 3ESOA)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(281 3ESOA)
9:50
10:45
Lengua Extranjera
MFANG
(281 3ESOA)
Física y Química
MMJ
(134 LBTRIO QUÍMICA)
Física y Química
EOH
(281 3ESOA)
Lengua Extranjera
MFANG
(281 3ESOA)
Ampliación horario P
TEC7
(281 3ESOA)
Lengua Extranjera
MFANG
(281 3ESOA)
  recreo
11:15
12:10
Ampliación horario P
TEC7
(281 3ESOA)
Tecnología y Digital
TEC6
(281 3ESOA)
Tecnología y Digital
TEC7
(282 AULA ESO)
Geografía e Historia
ACD
(281 3ESOA)
Tecnología y Digital
TEC7
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC6
(271 AULA ESO)
Educación Física
XBI
(07 GIMNASIO)
12:10
13:05
Biología y Geología
FVB
(281 3ESOA)
Lengua Castellana y
MSA
(281 3ESOA)
Taller de Profundiza
SSV
(07 GIMNASIO)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
RMB
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
FGA
(172 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
CSM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(224 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SDM
(284 AULA ESO)
Física y Química
EOH
(281 3ESOA)
Geografía e Historia
ACD
(281 3ESOA)
13:05
14:00
Tutoría
MFANG
(281 3ESOA)
Matemáticas
MMS
(281 3ESOA)
Educación Física
XBI
(07 GIMNASIO)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
FVB
(281 3ESOA)
Matemáticas
MMS
(281 3ESOA)
  recreo
14:20
15:15
Taller de Profundiza
SSV
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
SDM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
FGA
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(214 2BAT-C)
Taller de Profundiza
VRG
(232 1BAT-HCG)
Talleres de Refuerzo
RMB
(233 2BAT-HSC)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Proyecto Interdiscip
CSM
(284 AULA ESO)
MPR
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(281 3ESOA)
  Lengua Castellana y
MSA
(281 3ESOA)
 
3ESOB

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

3ESOB
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(264 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MRL
(252 AULA ESO)
Matemáticas
PGM
(234 AULA BAT)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
FVB
(183 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MSA
(251 AULA ESO)
8:55
9:50
Lengua Extranjera
MRL
(254 AULA ESO)
Atención Educativa
TSM
(234 AULA BAT)
Religión
REL1 JTT
(271 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MRL
(181 AULA ESO)
Tutoría
MRL
(225 AULA BAT)
Geografía e Historia
ACD
(261 AULA ESO)
9:50
10:45
Geografía e Historia
ACD
(261 AULA ESO)
Matemáticas
PGM
(235 AULA BAT)
Educación Física
SSV
(07 GIMNASIO)
Lengua Castellana y
MSA
(251 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MRL
(271 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Matemáticas
PGM
(234 AULA BAT)
Tecnología y Digital
TEC6
(281 3ESOA)
Tecnología y Digital
TEC5
(283 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(262 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC5
(163 TECNOLOGÍA 2)
Tecnología y Digital
TEC6
(271 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC5
(235 AULA BAT)
12:10
13:05
Educación Física
SSV
(07b PISTAS 1)
Biología y Geología
FVB
(251 AULA ESO)
Taller de Profundiza
SSV
(07 GIMNASIO)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
RMB
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
FGA
(172 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
CSM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(224 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SDM
(284 AULA ESO)
Educación Plástica,
MAA
(141 DIBUJO 1)
Física y Química
MMJ
(134 LBTRIO QUÍMICA)
Física y Química
EOH
(174 AULA ESO)
13:05
14:00
Lengua Castellana y
MSA
(251 AULA ESO)
Educación Plástica,
MAA
(141 DIBUJO 1)
Física y Química
EOH
(172 AULA ESO)
Geografía e Historia
ACD
(262 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(262 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Taller de Profundiza
SSV
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
SDM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
FGA
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(214 2BAT-C)
Taller de Profundiza
VRG
(232 1BAT-HCG)
Talleres de Refuerzo
RMB
(233 2BAT-HSC)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Proyecto Interdiscip
CSM
(284 AULA ESO)
MPR
Ampliación horario P
TEC5
(235 AULA BAT)
  Matemáticas
PGM
(234 AULA BAT)
 
3ESOC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

3ESOC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Lengua Castellana y
MSA
(253 AULA ESO)
Educación Física
SSV
(07b PISTAS 1)
Atención Educativa
FEA
(282 AULA ESO)
Educación Plástica,
MAA
(141 DIBUJO 1)
Lengua Extranjera
ACM
(273 AULA ESO)
8:55
9:50
Tecnología y Digital
TEC5
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC7
(282 AULA ESO)
Lengua Extranjera
ACM
(273 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC5
(282 AULA ESO)
Geografía e Historia
MBS
(232 1BAT-HCG)
Matemáticas
MMS
(234 AULA BAT)
9:50
10:45
Matemáticas
MMS
(235 AULA BAT)
Física y Química
MMJ
(134 LBTRIO QUÍMICA)
Física y Química
CGG
(171 AULA ESO)
Lengua Extranjera
ACM
(282 AULA ESO)
Educación Física
SSV
(07b PISTAS 1)
Física y Química
CGG
(172 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Biología y Geología
BIG7 MMN
(183 AULA ESO)
Geografía e Historia
MBS
(232 1BAT-HCG)
Lengua Castellana y
MSA
(253 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MSA
(253 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(263 AULA ESO)
12:10
13:05
Geografía e Historia
MBS
(232 1BAT-HCG)
Educación Plástica,
MAA
(141 DIBUJO 1)
Taller de Profundiza
SSV
(07 GIMNASIO)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
RMB
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
FGA
(172 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
CSM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(224 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SDM
(284 AULA ESO)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
BIG7 MMN
(184 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC5
(282 AULA ESO)
13:05
14:00
Lengua Extranjera
ACM
(273 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(263 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC7
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC5
(274 AULA ESO)
Matemáticas
MMS
(235 AULA BAT)
Tutoría
BIG7 MMN
(282 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Taller de Profundiza
SSV
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
SDM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
FGA
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(214 2BAT-C)
Taller de Profundiza
VRG
(232 1BAT-HCG)
Talleres de Refuerzo
RMB
(233 2BAT-HSC)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Proyecto Interdiscip
CSM
(284 AULA ESO)
MPR
Matemáticas
MMS
(225 AULA BAT)
  Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(261 AULA ESO)
 
3ESOD

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

3ESOD
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
Geografía e Historia
MBS
(253 AULA ESO)
Educación Física
SSV
(07 GIMNASIO)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
ARS
(181 AULA ESO)
Educación Física
SSV
(07 GIMNASIO)
8:55
9:50
Tecnología y Digital
TEC6
(163 TECNOLOGÍA 2)
Tecnología y Digital
TEC7
(282 AULA ESO)
Física y Química
ABM
(172 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AAC
(273 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC6
(171 AULA ESO)
Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
9:50
10:45
Geografía e Historia
MBS
(263 AULA ESO)
Biología y Geología
ARS
(181 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AAC
(272 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Matemáticas
FGO
(224 AULA BAT)
Lengua Extranjera
AAC
(284 AULA ESO)
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
Lengua Extranjera
AAC
(283 AULA ESO)
Matemáticas
FGO
(224 AULA BAT)
12:10
13:05
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
Tutoría
TTH
(171 AULA ESO)
Taller de Profundiza
SSV
(07 GIMNASIO)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
RMB
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
FGA
(172 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
CSM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(224 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SDM
(284 AULA ESO)
Atención Educativa
PAP
(224 AULA BAT)
Física y Química
MMJ
(134 LBTRIO QUÍMICA)
Física y Química
ABM
(253 AULA ESO)
13:05
14:00
Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC6
(171 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC7
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC6
(271 AULA ESO)
Matemáticas
FGO
(224 AULA BAT)
Geografía e Historia
MBS
(253 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Taller de Profundiza
SSV
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
SDM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
FGA
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(214 2BAT-C)
Taller de Profundiza
VRG
(232 1BAT-HCG)
Talleres de Refuerzo
RMB
(233 2BAT-HSC)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Proyecto Interdiscip
CSM
(284 AULA ESO)
MPR
Matemáticas
FGO
(224 AULA BAT)
  Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
 
3ESOE

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

3ESOE
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Biología y Geología
IGC
(181 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC7
(274 AULA ESO)
Lengua Extranjera
ACM
(273 AULA ESO)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
IGC
(184 AULA ESO)
Lengua Castellana y
AMM
(253 AULA ESO)
8:55
9:50
Educación Plástica,
JMG
(141 DIBUJO 1)
Religión
REL1 JTT
(271 AULA ESO)
Atención Educativa
RPM
(274 AULA ESO)
Física y Química
ABM
(174 AULA ESO)
Geografía e Historia
EHL
(261 AULA ESO)
Matemáticas
JFM
(222 1BAT-S)
9:50
10:45
Lengua Extranjera
ACM
(273 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC7
(163 TECNOLOGÍA 2)
Tecnología y Digital
MTB
(184 AULA ESO)
Educación Plástica,
JMG
(141 DIBUJO 1)
Tutoría
ACM
(181 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Física y Química
MMJ
(134 LBTRIO QUÍMICA)
Física y Química
ABM
(174 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(261 AULA ESO)
Educación Física
SSV
(07 GIMNASIO)
Ampliación horario P
TEC7
(274 AULA ESO)
12:10
13:05
Matemáticas
JFM
(225 AULA BAT)
Lengua Castellana y
AMM
(253 AULA ESO)
Taller de Profundiza
SSV
(07 GIMNASIO)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
RMB
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
FGA
(172 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
CSM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(224 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SDM
(284 AULA ESO)
Lengua Castellana y
AMM
(253 AULA ESO)
Geografía e Historia
EHL
(261 AULA ESO)
13:05
14:00
Educación Física
SSV
(07c PISTAS 2)
Matemáticas
JFM
(235 AULA BAT)
Matemáticas
JFM
(234 AULA BAT)
Lengua Extranjera
ACM
(273 AULA ESO)
Lengua Extranjera
ACM
(273 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Taller de Profundiza
SSV
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Talleres de Refuerzo
SDM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
FGA
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(214 2BAT-C)
Taller de Profundiza
VRG
(232 1BAT-HCG)
Talleres de Refuerzo
RMB
(233 2BAT-HSC)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Proyecto Interdiscip
CSM
(284 AULA ESO)
MPR
Geografía e Historia
EHL
(261 AULA ESO)
  Tecnología y Digital
MTB
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC7
(273 AULA ESO)
 
3ESOF

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

3ESOF
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Educación Física
XBI
(07c PISTAS 2)
Matemáticas
SDM
(232 1BAT-HCG)
Educación Física
XBI
(07c PISTAS 2)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
Física y Química
CGG
(171 AULA ESO)
8:55
9:50
Ampliación horario P
BCA
(271 AULA ESO)
Biología y Geología
IGC
(183 AULA ESO)
Matemáticas
SDM
(222 1BAT-S)
Lengua Extranjera
MFANG
(283 AULA ESO)
Matemáticas
SDM
(225 AULA BAT)
9:50
10:45
Geografía e Historia
EHL
(252 AULA ESO)
Tecnología y Digital
BCA
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
MTB
(184 AULA ESO)
Atención Educativa
TSM
(181 AULA ESO)
Geografía e Historia
EHL
(252 AULA ESO)
Geografía e Historia
EHL
(252 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Física y Química
MMJ
(134 LBTRIO QUÍMICA)
Física y Química
CGG
(171 AULA ESO)
Lengua Castellana y
AMM
(254 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MFANG
(271 AULA ESO)
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
Lengua Extranjera
MFANG
(271 AULA ESO)
12:10
13:05
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MFANG
(254 AULA ESO)
Taller de Profundiza
SSV
(07 GIMNASIO)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
RMB
(122 AULA PEQUEÑA)
Programación, Inteli
DPS
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
ATT
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
FGA
(172 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
CSM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(224 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(271 AULA ESO)
Taller de Profundiza
AEG
(282 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SDM
(284 AULA ESO)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
IGC
(183 AULA ESO)
Lengua Castellana y
AMM
(251 AULA ESO)
13:05
14:00
Matemáticas
SDM
(235 AULA BAT)
Tutoría
CGG
(225 AULA BAT)
Lengua Castellana y
AMM
(251 AULA ESO)
Ampliación horario P
BCA
(283 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(261 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Taller de Profundiza
SSV
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
ATT
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Programación, Inteli
DPS
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
SDM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
FGA
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(214 2BAT-C)
Taller de Profundiza
AEG
(224 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(232 1BAT-HCG)
Talleres de Refuerzo
RMB
(233 2BAT-HSC)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Proyecto Interdiscip
CSM
(284 AULA ESO)
MPR
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
  Tecnología y Digital
MTB
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
BCA
(174 AULA ESO)
 
3ESOG

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

3ESOG
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Lengua Extranjera
DCS
(274 AULA ESO)
Matemáticas
PGM
(234 AULA BAT)
Tutoría
MCD
(274 AULA ESO)
Lengua Castellana y
AMM
(254 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
8:55
9:50
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(184 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
Educación Física
XBI
(07b PISTAS 1)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(262 AULA ESO)
Lengua Castellana y
AMM
(254 AULA ESO)
9:50
10:45
Tecnología y Digital
BCA
(222 1BAT-S)
Atención Educativa
FEA
(224 AULA BAT)
Lengua Extranjera
DCS
(274 AULA ESO)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(254 AULA ESO)
Matemáticas
PGM
(224 AULA BAT)
  recreo
11:15
12:10
Educación Física
XBI
(07b PISTAS 1)
Biología y Geología
BIG7 MMN
(181 AULA ESO)
Ampliación horario P
BCA
(171 AULA ESO)
Matemáticas
PGM
(225 AULA BAT)
Ampliación horario P
BCA
(171 AULA ESO)
12:10
13:05
Física y Química
MCD
(184 AULA ESO)
Lengua Extranjera
DCS
(274 AULA ESO)
Taller de Profundiza
SSV
(07 GIMNASIO)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
RMB
(122 AULA PEQUEÑA)
Programación, Inteli
DPS
(123 INFORMÁTICA 3)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Taller de Profundiza
ATT
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
FGA
(172 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
CSM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(224 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(271 AULA ESO)
Taller de Profundiza
AEG
(282 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SDM
(284 AULA ESO)
Tecnología y Digital
BCA
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC7
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
MMJ
(134 LBTRIO QUÍMICA)
Física y Química
MCD
(171 AULA ESO)
13:05
14:00
Matemáticas
PGM
(223 2BAT-S)
Lengua Castellana y
AMM
(252 AULA ESO)
Educación Plástica,
CMS
(141 DIBUJO 1)
Biología y Geología
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Biología y Geología
BIG7 MMN
(181 AULA ESO)
Educación Plástica,
CMS
(141 DIBUJO 1)
  recreo
14:20
15:15
Taller de Profundiza
SSV
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAA
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
MAV
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
ATT
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
JAS
(124 LBTRIO BIOLOGÍA)
Programación, Inteli
DPS
(151 AULA TALLER FPB)
Talleres de Refuerzo
SDM
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
FGA
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DCS
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(214 2BAT-C)
Taller de Profundiza
AEG
(224 AULA BAT)
Taller de Profundiza
VRG
(232 1BAT-HCG)
Talleres de Refuerzo
RMB
(233 2BAT-HSC)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Proyecto Interdiscip
CSM
(284 AULA ESO)
MPR
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(254 AULA ESO)
  Lengua Extranjera
DCS
(274 AULA ESO)
 

horaris 2n d’eso

A continuació podeu buscar l’horari del vostre grup.

En cada casella teniu l’assignatura i el número de l’aula on cal dirigir-se en cada canvi de classe.

En la casella de les assignatures optatives cada alumne haurà de buscar la seua optativa d’entre totes les possibles.

2ESO PAC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

PAC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Matemáticas
FOU
(131 AULA PAC)
Lengua Castellana y
VRG
(131 AULA PAC)
Matemáticas
FOU
(131 AULA PAC)
Lengua Castellana y
VRG
(131 AULA PAC)
Matemáticas
FOU
(131 AULA PAC)
8:55
9:50
Lengua Castellana y
VRG
(131 AULA PAC)
Matemáticas
FOU
(131 AULA PAC)
Lengua Castellana y
VRG
(131 AULA PAC)
9:50
10:45
Proyecto Interdiscip
JVS
(163 TECNOLOGÍA 2)
Física y Química
CSM
(131 AULA PAC)
Geografía e Historia
EHL
(131 AULA PAC)
Proyecto Interdiscip
ARS
(131 AULA PAC)
Física y Química
CSM
(131 AULA PAC)
  recreo
11:15
12:10
Proyecto Interdiscip
JVS
(163 TECNOLOGÍA 2)
Proyecto Interdiscip
NMR
(011 SALÓN DE ACTOS)
Geografía e Historia
EHL
(131 AULA PAC)
Proyecto Interdiscip
ARS
(131 AULA PAC)
Física y Química
CSM
(131 AULA PAC)
12:10
13:05
Talleres de Refuerzo
AJR
(131 AULA PAC)
Talleres de Refuerzo
ITV
(131 AULA PAC)
Educación Física
NMR
(07c PISTAS 2)
Talleres de Refuerzo
ITV
(131 AULA PAC)
Talleres de Refuerzo
AJR
(131 AULA PAC)
13:05
14:00
Programación, Inteli
FMP
(151 AULA TALLER FPB)
Programación, Inteli
FMP
(151 AULA TALLER FPB)
  recreo
14:20
15:15
Tutoría
ITV
(131 AULA PAC)
Talleres de Refuerzo
ITV
(131 AULA PAC)
  Talleres de Refuerzo
AJR
(131 AULA PAC)
 
2ESOPDC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2ESOPDC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Física y Química
JVS
(152 2PDC)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Segunda Lengua Extra
FB
(152 2PDC)
Educación Física
MDH
(07b PISTAS 1)
Segunda Lengua Extra
FB
(152 2PDC)
8:55
9:50
Lengua Extranjera
AEG
(152 2PDC)
Geografía e Historia
FB
(152 2PDC)
Valenciano: Lengua y
FB
(152 2PDC)
GPD
Lengua Castellana y
FB
(152 2PDC)
Valenciano: Lengua y
FB
(152 2PDC)
9:50
10:45
Educación Plástica,
CMS
(143 DIBUJO 2)
Educación Física
MDH
(07b PISTAS 1)
Tutoría
AEG
(152 2PDC)
Matemáticas
JVS
(152 2PDC)
  recreo
11:15
12:10
Geografía e Historia
FB
(152 2PDC)
RFN
Lengua Extranjera
AEG
(152 2PDC)
Lengua Extranjera
AEG
(152 2PDC)
Matemáticas
JVS
(152 2PDC)
Matemáticas
JVS
(152 2PDC)
12:10
13:05
Atención Educativa
RPM
(152 2PDC)
Religión
REL1 JTT
(223 2BAT-S)
Matemáticas
JVS
(152 2PDC)
Física y Química
JVS
(152 2PDC)
Geografía e Historia
FB
(152 2PDC)
RFN
Ampliación horario P
JVS
(152 2PDC)
13:05
14:00
Valenciano: Lengua y
FB
(152 2PDC)
GPD
Lengua Castellana y
FB
(152 2PDC)
Educación Plástica,
CMS
(143 DIBUJO 2)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
  recreo
14:20
15:15
  Ampliación horario P
JVS
(152 2PDC)
  Lengua Extranjera
AEG
(152 2PDC)
 
2ESOA

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2ESOA
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Física y Química
CGG
(174 AULA ESO)
Atención Educativa
PAP
(273 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(282 AULA ESO)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(251 AULA ESO)
Música
JSP
(242 MÚSICA 2)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
8:55
9:50
Tutoría
XBI
(273 AULA ESO)
Educación Física
XBI
(07b PISTAS 1)
Ampliación horario P
PAP
(271 AULA ESO)
Física y Química
CGG
(174 AULA ESO)
Matemáticas
BPA
(232 1BAT-HCG)
9:50
10:45
Lengua Extranjera
CMANG
(272 AULA ESO)
Lengua Extranjera
CMANG
(271 AULA ESO)
Física y Química
CGG
(171 AULA ESO)
Lengua Extranjera
CMANG
(273 AULA ESO)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(251 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Educación Plástica,
MAA
(143 DIBUJO 2)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
Matemáticas
BPA
(235 AULA BAT)
Educación Plástica,
MAA
(141 DIBUJO 1)
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
12:10
13:05
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
Música
JSP
(242 MÚSICA 2)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
Matemáticas
BPA
(234 AULA BAT)
Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Talleres de Refuerzo
BCA
(141 DIBUJO 1)
Programación, Inteli
DPS
(151 AULA TALLER FPB)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
GPD
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
13:05
14:00
Matemáticas
BPA
(234 AULA BAT)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(251 AULA ESO)
Lengua Extranjera
CMANG
(272 AULA ESO)
Lengua Castellana y
LMF
(251 AULA ESO)
Ampliación horario P
PAP
(271 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
BCA
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
GPD
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
  Educación Física
XBI
(07b PISTAS 1)
 
2ESOB

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2ESOB
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Educación Plástica,
MAA
(141 DIBUJO 1)
Atención Educativa
TSM
(272 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(282 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(263 AULA ESO)
Tutoría
MPR
(273 AULA ESO)
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
8:55
9:50
Física y Química
CGG
(174 AULA ESO)
Lengua Extranjera
CMANG
(272 AULA ESO)
Música
JSP
(242 MÚSICA 2)
Educación Plástica,
MAA
(141 DIBUJO 1)
Lengua Extranjera
CMANG
(283 AULA ESO)
9:50
10:45
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(254 AULA ESO)
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
Educación Física
MPR
(07b PISTAS 1)
Ampliación horario P
PMB
(283 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(263 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Ampliación horario P
PMB
(254 AULA ESO)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(212 1BAT-C)
Física y Química
CGG
(172 AULA ESO)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(212 1BAT-C)
Educación Física
MPR
(07b PISTAS 1)
12:10
13:05
Lengua Extranjera
CMANG
(181 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(263 AULA ESO)
Matemáticas
RAL
(225 AULA BAT)
Física y Química
CGG
(174 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Talleres de Refuerzo
BCA
(141 DIBUJO 1)
Programación, Inteli
DPS
(151 AULA TALLER FPB)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
GPD
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
13:05
14:00
Matemáticas
RAL
(225 AULA BAT)
Matemáticas
RAL
(234 AULA BAT)
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
Matemáticas
RAL
(234 AULA BAT)
Música
JSP
(242 MÚSICA 2)
  recreo
14:20
15:15
  Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
BCA
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
GPD
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
  Lengua Extranjera
CMANG
(254 AULA ESO)
 
2ESOC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2ESOC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Música
SPB
(242 MÚSICA 2)
Atención Educativa
FEA
(225 AULA BAT)
Religión
REL1 JTT
(282 AULA ESO)
Ampliación horario P
SPB
(181 AULA ESO)
Tutoría
VAL7 OCG
(171 AULA ESO)
Lengua Extranjera
SSS
(284 AULA ESO)
8:55
9:50
Educación Física
MDH
(07b PISTAS 1)
Matemáticas
JFM
(225 AULA BAT)
Matemáticas
JFM
(274 AULA ESO)
Educación Física
MDH
(07b PISTAS 1)
Educación Plástica,
MAA
(143 DIBUJO 2)
9:50
10:45
Física y Química
ABM
(174 AULA ESO)
Física y Química
ABM
(172 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(261 AULA ESO)
Música
SPB
(242 MÚSICA 2)
Matemáticas
JFM
(225 AULA BAT)
  recreo
11:15
12:10
Matemáticas
JFM
(225 AULA BAT)
Educación Plástica,
MAA
(143 DIBUJO 2)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(251 AULA ESO)
Lengua Extranjera
SSS
(284 AULA ESO)
Ampliación horario P
SPB
(181 AULA ESO)
12:10
13:05
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(261 AULA ESO)
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL7 OCG
(263 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Talleres de Refuerzo
BCA
(141 DIBUJO 1)
Programación, Inteli
DPS
(151 AULA TALLER FPB)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
GPD
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
13:05
14:00
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(233 2BAT-HSC)
Lengua Extranjera
SSS
(284 AULA ESO)
Lengua Extranjera
SSS
(284 AULA ESO)
Física y Química
ABM
(172 AULA ESO)
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
BCA
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
GPD
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
  Geografía e Historia
GIH7 SPN
(263 AULA ESO)
 
2ESOD

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2ESOD
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Lengua Extranjera
MRL
(272 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(282 AULA ESO)
Atención Educativa
RPM
(284 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MRL
(283 AULA ESO)
Matemáticas
SDM
(234 AULA BAT)
8:55
9:50
Geografía e Historia
ACD
(261 AULA ESO)
Ampliación horario P
SPB
(284 AULA ESO)
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
Matemáticas
SDM
(234 AULA BAT)
Música
SPB
(241 MÚSICA 1)
9:50
10:45
Matemáticas
SDM
(234 AULA BAT)
Matemáticas
SDM
(234 AULA BAT)
Lengua Extranjera
MRL
(272 AULA ESO)
Educación Física
MDH
(07 GIMNASIO)
Física y Química
ABM
(174 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Valenciano: Lengua y
VAL8
(263 AULA ESO)
Educación Plástica,
JMG
(141 DIBUJO 1)
Física y Química
ABM
(174 AULA ESO)
Ampliación horario P
SPB
(273 AULA ESO)
Educación Plástica,
JMG
(141 DIBUJO 1)
12:10
13:05
Educación Física
MDH
(07 GIMNASIO)
Lengua Extranjera
MRL
(272 AULA ESO)
Música
SPB
(241 MÚSICA 1)
Geografía e Historia
ACD
(261 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Talleres de Refuerzo
BCA
(141 DIBUJO 1)
Programación, Inteli
DPS
(151 AULA TALLER FPB)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
GPD
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
13:05
14:00
Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
Física y Química
ABM
(174 AULA ESO)
Geografía e Historia
ACD
(261 AULA ESO)
Tutoría
VAL8
(284 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(263 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
BCA
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
GPD
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
  Lengua Castellana y
LMF
(252 AULA ESO)
 
2ESOE

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2ESOE
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Ampliación horario P
JSP
(234 AULA BAT)
Lengua Castellana y
LMF
(254 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MRL
(271 AULA ESO)
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
Lengua Extranjera
MRL
(274 AULA ESO)
8:55
9:50
Matemáticas
PGM
(234 AULA BAT)
Valenciano: Lengua y
VAL10
(264 AULA ESO)
Matemáticas
PGM
(224 AULA BAT)
Valenciano: Lengua y
VAL10
(263 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL10
(263 AULA ESO)
9:50
10:45
Educación Física
MDH
(07c PISTAS 2)
Lengua Extranjera
MRL
(174 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC7
(271 AULA ESO)
Lengua Castellana y
LMF
(253 AULA ESO)
Geografía e Historia
ACD
(222 1BAT-S)
  recreo
11:15
12:10
Lengua Castellana y
LMF
(253 AULA ESO)
Física y Química
ABM
(171 AULA ESO)
Música
JSP
(242 MÚSICA 2)
Educación Física
MDH
(07c PISTAS 2)
Música
JSP
(242 MÚSICA 2)
12:10
13:05
Atención Educativa
TSM
(171 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(223 2BAT-S)
Geografía e Historia
ACD
(262 AULA ESO)
Geografía e Historia
ACD
(262 AULA ESO)
Matemáticas
PGM
(235 AULA BAT)
Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Talleres de Refuerzo
BCA
(141 DIBUJO 1)
Programación, Inteli
DPS
(151 AULA TALLER FPB)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
GPD
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
13:05
14:00
Física y Química
ABM
(171 AULA ESO)
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
Tutoría
JSP
(171 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MRL
(183 AULA ESO)
Matemáticas
PGM
(171 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
BCA
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
GPD
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
  Física y Química
ABM
(171 AULA ESO)
 
2ESOF

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2ESOF
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Educación Física
MDH
(07b PISTAS 1)
Geografía e Historia
RFN
(251 AULA ESO)
Física y Química
ABM
(174 AULA ESO)
Matemáticas
PVG
(234 AULA BAT)
Física y Química
ABM
(174 AULA ESO)
8:55
9:50
Lengua Castellana y
LMF
(251 AULA ESO)
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
Matemáticas
PVG
(234 AULA BAT)
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
Lengua Extranjera
MRL
(274 AULA ESO)
9:50
10:45
Lengua Extranjera
MRL
(274 AULA ESO)
Matemáticas
PVG
(232 1BAT-HCG)
Lengua Castellana y
LMF
(251 AULA ESO)
Música
JSP
(241 MÚSICA 1)
Matemáticas
PVG
(234 AULA BAT)
  recreo
11:15
12:10
Ampliación horario P
REL1 JTT
(274 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
DBO
(263 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MRL
(274 AULA ESO)
Lengua Castellana y
LMF
(251 AULA ESO)
Geografía e Historia
RFN
(251 AULA ESO)
12:10
13:05
Atención Educativa
PAP
(172 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(223 2BAT-S)
Física y Química
ABM
(174 AULA ESO)
Geografía e Historia
RFN
(251 AULA ESO)
Lengua Extranjera
MRL
(274 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Talleres de Refuerzo
BCA
(141 DIBUJO 1)
Programación, Inteli
DPS
(151 AULA TALLER FPB)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
GPD
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
13:05
14:00
Valenciano: Lengua y
DBO
(263 AULA ESO)
Música
JSP
(241 MÚSICA 1)
Educación Física
MDH
(07b PISTAS 1)
Tutoría
DBO
(233 2BAT-HSC)
Ampliación horario P
PMB
(283 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
RMB
(181 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
BCA
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
GPD
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
  Valenciano: Lengua y
DBO
(264 AULA ESO)
 
2ESOG

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2ESOG
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(263 AULA ESO)
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Educación Plástica,
JMG
(143 DIBUJO 2)
8:55
9:50
Física y Química
ABM
(172 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC6
(181 AULA ESO)
Matemáticas
FGO
(223 2BAT-S)
Lengua Extranjera
AAC
(273 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AAC
(273 AULA ESO)
9:50
10:45
Matemáticas
FGO
(225 AULA BAT)
Geografía e Historia
RFN
(264 AULA ESO)
Geografía e Historia
RFN
(252 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC6
(183 AULA ESO)
Geografía e Historia
RFN
(264 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(261 AULA ESO)
Lengua Castellana y
RMB
(253 AULA ESO)
Lengua Castellana y
RMB
(254 AULA ESO)
Física y Química
ABM
(172 AULA ESO)
Lengua Castellana y
RMB
(253 AULA ESO)
12:10
13:05
Religión
REL1 JTT
(223 2BAT-S)
Atención Educativa
FEA
(271 AULA ESO)
Educación Física
XBI
(07 GIMNASIO)
Lengua Extranjera
AAC
(273 AULA ESO)
Educación Física
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Talleres de Refuerzo
BCA
(141 DIBUJO 1)
Programación, Inteli
DPS
(151 AULA TALLER FPB)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
GPD
(271 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
13:05
14:00
Lengua Extranjera
AAC
(271 AULA ESO)
Matemáticas
FGO
(224 AULA BAT)
Tutoría
VAL9 LPO
(184 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL9 LPO
(261 AULA ESO)
Física y Química
ABM
(172 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Taller de Profundiza
MDH
(07b PISTAS 1)
Taller de Profundiza
XBI
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
CMS
(TALLER CERÁMICA)
Programación, Inteli
DPS
(111 INFORMÁTICA 1)
Taller de Profundiza
FMP
(112 INFORMÁTICA 2)
Taller de Profundiza
FGA
(122 AULA PEQUEÑA)
Taller de Profundiza
MAV
(123 INFORMÁTICA 3)
Segunda Lengua Extra
EVA
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
BCA
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
GPD
(184 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
FB
(234 AULA BAT)
Talleres de Refuerzo
SSS
(284 AULA ESO)
  Matemáticas
FGO
(225 AULA BAT)
 

horaris 1r d’eso

A continuació podeu buscar l’horari del vostre grup.

En cada casella teniu l’assignatura i el número de l’aula on cal dirigir-se en cada canvi de classe.

En la casella de les assignatures optatives cada alumne haurà de buscar la seua optativa d’entre totes les possibles.

1ESOA

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1ESOA
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
  Geografía e Historia
JAP
(262 AULA ESO)
Biología y Geología
JAS
(183 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MSR
(251 AULA ESO)
Matemáticas
BPA
(232 1BAT-HCG)
8:55
9:50
Valenciano: Lengua y
VAL8
(262 AULA ESO)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Lengua Castellana y
MSR
(254 AULA ESO)
Geografía e Historia
JAP
(252 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(262 AULA ESO)
9:50
10:45
Biología y Geología
JAS
(183 AULA ESO)
Tutoría
CMS
(253 AULA ESO)
JAS
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MFM
(PECERA)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(121 FPB2)
Talleres de Refuerzo
EPG
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(225 AULA BAT)
Atención Educativa
FEA
(263 AULA ESO)
Ampliación horario P
JAS
(235 AULA BAT)
  recreo
11:15
12:10
Geografía e Historia
JAP
(262 AULA ESO)
Matemáticas
BPA
(225 AULA BAT)
Tecnología y Digital
TEC7
(163 TECNOLOGÍA 2)
Tecnología y Digital
TEC5
(264 AULA ESO)
Biología y Geología
JAS
(183 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EPG
(272 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MFM
(283 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
12:10
13:05
Tecnología y Digital
TEC5
(163 TECNOLOGÍA 2)
Tecnología y Digital
TEC7
(284 AULA ESO)
Ampliación horario P
JAS
(235 AULA BAT)
Educación Física
CMS
(07b PISTAS 1)
Lengua Extranjera
AAC
(283 AULA ESO)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
13:05
14:00
Lengua Castellana y
MSR
(254 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(262 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AAC
(283 AULA ESO)
Matemáticas
BPA
(225 AULA BAT)
Educación Física
CMS
(07 GIMNASIO)
  recreo
14:20
15:15
Lengua Extranjera
AAC
(283 AULA ESO)
       
1ESOB

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1ESOB
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
  Matemáticas
MAT11
(235 AULA BAT)
Geografía e Historia
JAP
(252 AULA ESO)
Educación Física
SSV
(07 GIMNASIO)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
8:55
9:50
Biología y Geología
ARS
(181 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
Matemáticas
MAT11
(233 2BAT-HSC)
Ampliación horario P
ARS
(284 AULA ESO)
Matemáticas
MAT11
(235 AULA BAT)
9:50
10:45
Ampliación horario P
ARS
(284 AULA ESO)
Educación Física
SSV
(07 GIMNASIO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MFM
(PECERA)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(121 FPB2)
Talleres de Refuerzo
EPG
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(225 AULA BAT)
Atención Educativa
TSM
(261 AULA ESO)
Tutoría
SSV
(184 AULA ESO)
ARS
  recreo
11:15
12:10
Lengua Castellana y
MSR
(251 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MSR
(251 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC7
(163 TECNOLOGÍA 2)
Tecnología y Digital
TEC6
(183 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EPG
(272 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MFM
(283 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
12:10
13:05
Tecnología y Digital
TEC6
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC7
(284 AULA ESO)
Biología y Geología
ARS
(181 AULA ESO)
Lengua Extranjera
ACM
(283 AULA ESO)
Biología y Geología
ARS
(181 AULA ESO)
Lengua Extranjera
ACM
(283 AULA ESO)
13:05
14:00
Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
Lengua Extranjera
ACM
(283 AULA ESO)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Geografía e Historia
JAP
(212 1BAT-C)
Lengua Castellana y
MSR
(251 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Geografía e Historia
JAP
(212 1BAT-C)
       
1ESOC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1ESOC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
  Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
Biología y Geología
CSM
(184 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC6
(274 AULA ESO)
Geografía e Historia
RFN
(233 2BAT-HSC)
8:55
9:50
Matemáticas
PVG
(235 AULA BAT)
Educación Física
SSV
(07c PISTAS 2)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
Lengua Extranjera
ACM
(274 AULA ESO)
Educación Física
SSV
(07c PISTAS 2)
9:50
10:45
Música
SPB
(242 MÚSICA 2)
Lengua Extranjera
ACM
(274 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MFM
(PECERA)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(121 FPB2)
Talleres de Refuerzo
EPG
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
Atención Educativa
PAP
(184 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(225 AULA BAT)
Valenciano: Lengua y
VAL8
(261 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Biología y Geología
CSM
(184 AULA ESO)
Tutoría
CSM
(274 AULA ESO)
SPB
Geografía e Historia
RFN
(214 2BAT-C)
Biología y Geología
CSM
(184 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EPG
(272 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MFM
(283 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
12:10
13:05
Lengua Extranjera
ACM
(274 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC6
(225 AULA BAT)
Matemáticas
PVG
(235 AULA BAT)
Música
SPB
(242 MÚSICA 2)
Matemáticas
PVG
(235 AULA BAT)
13:05
14:00
Tecnología y Digital
TEC7
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC6
(274 AULA ESO)
Geografía e Historia
RFN
(233 2BAT-HSC)
Lengua Castellana y
MSR
(253 AULA ESO)
Lengua Castellana y
MSR
(253 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC6
(163 TECNOLOGÍA 2)
Tecnología y Digital
TEC7
(274 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Lengua Castellana y
MSR
(253 AULA ESO)
       
1ESOD

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1ESOD
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
  Lengua Extranjera
MFANG
(271 AULA ESO)
Matemáticas
MAT11
(224 AULA BAT)
Matemáticas
MAT11
(224 AULA BAT)
Biología y Geología
IGC
(183 AULA ESO)
8:55
9:50
Geografía e Historia
RFN
(225 AULA BAT)
Geografía e Historia
RFN
(252 AULA ESO)
Biología y Geología
IGC
(183 AULA ESO)
Educación Física
SSV
(07c PISTAS 2)
Lengua Extranjera
MFANG
(271 AULA ESO)
9:50
10:45
Matemáticas
MAT11
(224 AULA BAT)
Biología y Geología
IGC
(183 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MFM
(PECERA)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(121 FPB2)
Talleres de Refuerzo
EPG
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
Atención Educativa
RPM
(174 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(225 AULA BAT)
Ampliación horario P
IGC
(284 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Educación Física
SSV
(07c PISTAS 2)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Geografía e Historia
RFN
(252 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EPG
(272 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MFM
(283 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
12:10
13:05
Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
DBO
(264 AULA ESO)
Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
Lengua Castellana y
TTH
(252 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
DBO
(264 AULA ESO)
13:05
14:00
Tecnología y Digital
TEC7
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC5
(183 AULA ESO)
Ampliación horario P
IGC
(273 AULA ESO)
Tutoría
IGC
(235 AULA BAT)
DBO
Lengua Extranjera
MFANG
(271 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC5
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC7
(274 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Valenciano: Lengua y
DBO
(262 AULA ESO)
       
1ESOE

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1ESOE
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
  Valenciano: Lengua y
VAL10
(264 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC5
(163 TECNOLOGÍA 2)
Tecnología y Digital
TEC7
(254 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VAL10
(264 AULA ESO)
Matemáticas
JBG
(225 AULA BAT)
8:55
9:50
Valenciano: Lengua y
VAL10
(264 AULA ESO)
Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
Ampliación horario P
FEA
(172 AULA ESO)
Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
Biología y Geología
ARS
(184 AULA ESO)
9:50
10:45
Tecnología y Digital
TEC7
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC5
(282 AULA ESO)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(261 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MFM
(PECERA)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(121 FPB2)
Talleres de Refuerzo
EPG
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AEG
(274 AULA ESO)
Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Ampliación horario P
FEA
(282 AULA ESO)
Biología y Geología
ARS
(183 AULA ESO)
Matemáticas
JBG
(225 AULA BAT)
Atención Educativa
FEA
(263 AULA ESO)
Religión
REL1 JTT
(274 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EPG
(272 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MFM
(283 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
12:10
13:05
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Educación Física
MDH
(07c PISTAS 2)
Biología y Geología
ARS
(181 AULA ESO)
Tutoría
MPM
(273 AULA ESO)
FEA
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(254 AULA ESO)
13:05
14:00
Lengua Extranjera
AEG
(284 AULA ESO)
Lengua Extranjera
AEG
(274 AULA ESO)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(254 AULA ESO)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Educación Física
MDH
(07c PISTAS 2)
  recreo
14:20
15:15
Matemáticas
JBG
(225 AULA BAT)
       
1ESOF

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1ESOF
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
  Biología y Geología
BIG7 MMN
(183 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC6
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC7
(254 AULA ESO)
Ampliación horario P
BIG7 MMN
(282 AULA ESO)
Matemáticas
MAT11
(235 AULA BAT)
8:55
9:50
Lengua Extranjera
ACM
(284 AULA ESO)
Matemáticas
MAT11
(235 AULA BAT)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(263 AULA ESO)
Tutoría
EBC
(235 AULA BAT)
MAT11
Educación Física
MDH
(07b PISTAS 1)
9:50
10:45
Tecnología y Digital
TEC7
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC6
(184 AULA ESO)
Lengua Castellana y
TTH
(254 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MFM
(PECERA)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(121 FPB2)
Talleres de Refuerzo
EPG
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
Matemáticas
MAT11
(235 AULA BAT)
Biología y Geología
BIG7 MMN
(183 AULA ESO)
  recreo
11:15
12:10
Lengua Castellana y
TTH
(252 AULA ESO)
Educación Física
MDH
(07b PISTAS 1)
Lengua Extranjera
ACM
(284 AULA ESO)
Atención Educativa
TSM
(235 AULA BAT)
Religión
REL1 JTT
(274 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EPG
(272 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MFM
(283 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
12:10
13:05
Biología y Geología
BIG7 MMN
(183 AULA ESO)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(261 AULA ESO)
Música
JSP
(242 MÚSICA 2)
Lengua Extranjera
ACM
(284 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
EBC
(262 AULA ESO)
13:05
14:00
Música
JSP
(242 MÚSICA 2)
Valenciano: Lengua y
EBC
(261 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
EBC
(262 AULA ESO)
Lengua Castellana y
TTH
(252 AULA ESO)
Geografía e Historia
GIH7 SPN
(184 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Ampliación horario P
BIG7 MMN
(282 AULA ESO)
       
1ESOG

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

1ESOG
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
  Matemáticas
PVG
(224 AULA BAT)
Lengua Extranjera
DCS
(272 AULA ESO)
Ampliación horario P
TEC5
(272 AULA ESO)
Lengua Castellana y
TTH
(254 AULA ESO)
8:55
9:50
Biología y Geología
IGC
(183 AULA ESO)
Tutoría
VRG
(171 AULA ESO)
MDH
Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Matemáticas
PVG
(224 AULA BAT)
9:50
10:45
Lengua Castellana y
TTH
(253 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VRG
(263 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MFM
(PECERA)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(121 FPB2)
Talleres de Refuerzo
EPG
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
Tecnología y Digital
TEC5
(282 AULA ESO)
Educación Física
MDH
(07c PISTAS 2)
  recreo
11:15
12:10
Ampliación horario P
TEC5
(272 AULA ESO)
Música
MPM
(241 MÚSICA 1)
Educación Física
MDH
(07c PISTAS 2)
Religión
REL1 JTT
(274 AULA ESO)
Atención Educativa
PAP
(282 AULA ESO)
Laboratorio de Artes
PMB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Taller de Profundiza
NMR
(07c PISTAS 2)
Taller de Profundiza
MAV
(112 INFORMÁTICA 2)
Talleres de Refuerzo
MSR
(122 AULA PEQUEÑA)
Laboratorio de Creac
MAA
(143 DIBUJO 2)
Taller de Profundiza
MGM
(151 AULA TALLER FPB)
Taller de Profundiza
CMS
(172 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
DBO
(174 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
CMANG
(183 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
ARS
(225 AULA BAT)
Competencia Comunica
MTH
(234 AULA BAT)
Segunda Lengua Extra
FB
(264 AULA ESO)
Talleres de Refuerzo
EPG
(272 AULA ESO)
Proyecto Interdiscip
TEC6
(273 AULA ESO)
Taller de Profundiza
MFM
(283 AULA ESO)
Segunda Lengua Extra
EVA
(284 AULA ESO)
12:10
13:05
Matemáticas
PVG
(224 AULA BAT)
Tecnología y Digital
BCA
(161 TECNOLOGÍA 1)
Tecnología y Digital
TEC5
(163 TECNOLOGÍA 2)
Biología y Geología
IGC
(183 AULA ESO)
Lengua Extranjera
DCS
(272 AULA ESO)
Valenciano: Lengua y
VRG
(263 AULA ESO)
13:05
14:00
Lengua Extranjera
DCS
(283 AULA ESO)
Geografía e Historia
JFM
(223 2BAT-S)
Valenciano: Lengua y
VRG
(263 AULA ESO)
Geografía e Historia
JFM
(223 2BAT-S)
Biología y Geología
IGC
(183 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
Geografía e Historia
JFM
(223 2BAT-S)
       

Convocatòria mobilitats Erasmus+ alumnat 4t eso i 1batx

PROJECTE ERASMUS+ KA 121

ACREDITACIÓ DE PROJECTES DE MOBILITAT EN L’ÀMBIT ESCOLAR

SELECCIÓ D’ALUMNAT PARTICIPANT (4t ESO / 1r BATXILLERAT)

València, setembre de 2023

Us informem que entre els dies 11 i 15 de setembre de 2023 estarà obert el termini per a sol·licitar la participació de l’alumnat de 4t ESO i 1r de Batxillerat en les activitats de mobilitat contingudes en el nostre Projecte Erasmus+ KA 121 per al present any acadèmic 2023-2024.

Per a això, heu d’emplenar la sol·licitud de participació que acompanya a aquesta circular i envia-la com a arxiu adjunt a: 46012999.projectes@edu.gva.es

Una vegada rebuda la vostra sol·licitud, se us convocarà per a la realització d’una entrevista.

Us animem a participar d’aquesta increïble experiència!

Salutacions

Comissió d’Internacionalització i Programes Europeus

Jornades d’acollida de l’alumnat

LA JORNADA D’ACOLLIDA del curs 23/24 serà esglaonada els dies 11, 12 i 13 de setembre

  • Tot l’alumnat haurà d’acudir a l’institut segons el dia i l’horari planificat per al seu grup.
  • L’alumnat de 1r ESO haurà d’esperar al pati enfront de la vidriera principal de l’entrada a que el seu tutor@ els arreplegue i acompanye a la classe. 
  • L’alumnat de 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, BATXILLER I FPB pujaran directament a l’aula associada al seu grup. 
  • L’alumnat nou es dirigirà a la Consergeria per a què li expliquen on està la seua classe.
  • L@s tutor@s de cada grup repartiran els horaris i la resta d’informació del nou curs. 
  • L’alumnat haurà de portar una llibreta i un bolígraf per a poder prendre notes. 
  • L@s participants en Xarxa de Llibres rebran el seu lot de llibres, per la qual cosa hauran de portar la motxilla per a poder carregar-los. 
  • L’alumnat de 1r de Batx no cal que porte la motxilla perquè el seu lot de llibres es rebrà a llarg de la primera setmana de curs.

Jornada 11 de setembre (4t ESO, Batxillerat, Formació Professional Bàsica)

Acogida-lunes-11-septiembre

Jornada 12 de setembre (2n ESO, 3r ESO)

Acogida-martes-12-septiembre

Jornada 13 de setembre (1r ESO)

Acogida-miercoles-13-septiembre