BATXILLERAT: Convalidacions per estudis de música o dansa i esportistes d’elit

Els alumnes que compaginen estudis de Batxillerat i ensenyaments professionals de Música o Dansa, o tenen la condició d’esportista d’alt nivell, alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana poden convalidar o estar exempts d’algunes matèries de Batxillerat.

Poden revisar el procediment i descarregar-se les sol·licituds en la següent pàgina (document A o document B segons corresponga):

https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/procediments

  • L’alumnat de 1r Batxillerat emplenará el Document A1.
  • L’alumnat de 2n Batxillerat emplenará el Document A2.
  • L’alumnat esportist emplenarà el Document B.

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció.

EXPLICACIA_-DELS-DOCUMENTS-A1-I-A2-1

ESO: Convalidacions per estudis de música o dansa i esportistes d’elit

Els alumnes que compaginen estudis d’ESO i ensenyaments professionals de Música o Dansa, o tenen la condició d’esportista d’alt nivell, alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana poden convalidar o estar exempts d’algunes matèries de l’ESO.

Poden revisar el procediment i descarregar-se les sol·licituds en la següent pàgina (document A o document B segons corresponga):

http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció.

220922_Instruccions-de-procediment_firmado-1

Sol·licitud de certificació acadèmica

Amb l’objectiu d’evitar esperes innecessàries el procediment per a sol·licitar una certificació acadèmica és:

1.- Realitzar la sol·licitud enviant un correu al mail 46012999.secretaria@edu.gva.es, indicant el NIA o DNI de l’alumne, el seu nom i cognoms i el curs.

2.- Rebrà una resposta al correu indicant quan pot passar a arreplegar la certificació.

3.- Prèviament a arreplegar el document haurà de realitzar el pagament de la taxa associada a una “certificació acadèmica” i portar un resguard de l’operació. El pagament el realitzarà en la web de Conselleria d’Educació.


https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

Devolució del depòsit dels armariets

L’horari de devolució es:

  • Dilluns i dimecres de 12:00h a 14:00h al despatx de Vicedirecció.

Heu de portar:

  • Cadenat.
  • Document original de préstec de l’armariet.
  • Fotocopia del DNI del familiar titular del contracte de l’armariet signat i amb autorització per a arreplegar els diners.

Heu de buidar l’armariet previament.

El curs 22-23 es tornaran a utilitzar els armariets, no retorneu el cadenat si la aneu a utilitzar.

Inscripció a proves A2

CALENDARIO

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ (1 mes abans de l'inici de la prova): des del dilluns 15 de novembre al dilluns 13 de desembre, tots dos inclusivament.
PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS (2 dies hàbils després de la finalització del període de sol·licituds de participació): dimarts 14 i dimecres 15 de desembre.
RECLAMACIÓ DE SOL·LICITUDS (10 dies hàbils després de la seua publicació): des del dijous 16 de desembre fins al divendres 14 de gener.
PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES (15 dies abans de la realització de la prova): des del dilluns 17 de gener fins al divendres 4 de febrer, tots dos inclusivament.

Modificació de dates de matrícula de l’alumnat dels col·legis adscrits

A l’alumnat de sisé de primaria dels col·legis adscrits que s’ha de matricular a l’institut a primer d’ESO li han de donar el sobre de matrícula a l’escola. Per motius logístics s’ha hagut de fer un canvi en el dia de matrícula respecte a la cita que porta el sobre (l’hora sí que es manté). Els nous dies de matrícula són:

  • Ramiro Jover i Sara Fernández: 5 de juliol
  • Tomas de Villaroya i Fausto Martínez: 6 de juliol
  • Padre Manjón i Colegio Salgui: 8 de juliol