Horaris 2n de batxillerat

A continuació podeu buscar l’horari del vostre grup.

En cada casella teniu l’assignatura i el número de l’aula on cal dirigir-se en cada canvi de classe.

En la casella de les assignatures optatives/modalitat cada alumne haurà de buscar la seua assignatura optativa/modalitat d’entre totes les possibles.

2BAC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2BAT-C
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Física
EOH
(214 2BAT-C)
Biología
FVB
(273 AULA ESO)
Lengua extranjera II
OSB
(214 2BAT-C)
Lengua y literatura
GPD
(214 2BAT-C)
Historia de la Filos
FEA
(214 2BAT-C)
Química
MMJ
(214 2BAT-C)
8:55
9:50
Lengua y literatura
GPD
(214 2BAT-C)
Química
MMJ
(251 AULA ESO)
Física
EOH
(225 AULA BAT)
Biología
FVB
(272 AULA ESO)
Historia de España
JFM
(214 2BAT-C)
Lengua castellana y
MSA
(214 2BAT-C)
9:50
10:45
Historia de la Filos
FEA
(214 2BAT-C)
Tutoría
JBG
(214 2BAT-C)
Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Física
EOH
(214 2BAT-C)
Biología
FVB
(234 AULA BAT)
Lengua y literatura
GPD
(214 2BAT-C)
  recreo
11:15
12:10
Matemáticas II
JBG
(214 2BAT-C)
Matemáticas II
JBG
(214 2BAT-C)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Lengua extranjera II
OSB
(214 2BAT-C)
Historia de España
JFM
(214 2BAT-C)
12:10
13:05
Lengua extranjera II
OSB
(214 2BAT-C)
Historia de España
JFM
(214 2BAT-C)
Matemáticas II
JBG
(214 2BAT-C)
Matemáticas II
JBG
(214 2BAT-C)
Historia de la Filos
FEA
(214 2BAT-C)
13:05
14:00
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(122 AULA PEQUEÑA)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Lengua castellana y
MSA
(214 2BAT-C)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Física
EOH
(212 1BAT-C)
Biología
FVB
(272 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Lengua castellana y
MSA
(214 2BAT-C)
  Química
MMJ
(272 AULA ESO)
 
2BAHC

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2BAT-HSC
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Dibujo técnico II
JMG
(143 DIBUJO 2)
Geografía
ACD
(235 AULA BAT)
Biología
FVB
(273 AULA ESO)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Lengua extranjera II
CMANG
(233 2BAT-HSC)
Lengua y literatura
VRG
(233 2BAT-HSC)
Historia de España
JFM
(233 2BAT-HSC)
Griego II
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Empresa y diseño de
ARS
(184 AULA ESO)
Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Física
MCD
(263 AULA ESO)
8:55
9:50
Lengua extranjera II
CMANG
(233 2BAT-HSC)
Griego II
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Empresa y diseño de
ARS
(184 AULA ESO)
Química
MMJ
(251 AULA ESO)
Física
MCD
(263 AULA ESO)
Dibujo técnico II
JMG
(143 DIBUJO 2)
Geografía
ACD
(235 AULA BAT)
Biología
FVB
(272 AULA ESO)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Lengua castellana y
MSR
(233 2BAT-HSC)
Historia de España
JFM
(233 2BAT-HSC)
9:50
10:45
Lengua castellana y
MSR
(233 2BAT-HSC)
Tutoría
MSR
(233 2BAT-HSC)
Griego II
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Empresa y diseño de
ARS
(184 AULA ESO)
Química
MMJ
(214 2BAT-C)
Física
MCD
(263 AULA ESO)
Dibujo técnico II
JMG
(143 DIBUJO 2)
Geografía
ACD
(223 2BAT-S)
Biología
FVB
(234 AULA BAT)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Historia de la Filos
TSM
(233 2BAT-HSC)
  recreo
11:15
12:10
Lengua y literatura
VRG
(233 2BAT-HSC)
Historia de España
JFM
(233 2BAT-HSC)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Lengua extranjera II
CMANG
(233 2BAT-HSC)
Lengua y literatura
VRG
(233 2BAT-HSC)
12:10
13:05
Latín II
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas II
MMS
(212 1BAT-C)
Matemáticas aplicada
FGO
(233 2BAT-HSC)
Lengua castellana y
MSR
(233 2BAT-HSC)
Historia de la Filos
TSM
(233 2BAT-HSC)
Latín II
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas II
MMS
(212 1BAT-C)
Matemáticas aplicada
FGO
(233 2BAT-HSC)
Latín II
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas II
MMS
(212 1BAT-C)
Matemáticas aplicada
FGO
(233 2BAT-HSC)
13:05
14:00
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(122 AULA PEQUEÑA)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Latín II
PMB
(051 GRIEGO/LATÍN)
Matemáticas aplicada
FGO
(233 2BAT-HSC)
Matemáticas II
MMS
(282 AULA ESO)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Dibujo técnico II
JMG
(143 DIBUJO 2)
Geografía
ACD
(233 2BAT-HSC)
Biología
FVB
(272 AULA ESO)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Historia de la Filos
TSM
(233 2BAT-HSC)
  Griego II
ARG
(051 GRIEGO/LATÍN)
Empresa y diseño de
ARS
(184 AULA ESO)
Física
MCD
(233 2BAT-HSC)
Química
MMJ
(272 AULA ESO)
 
2BAHS

IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA

2BAT-S
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:55
Geografía
ACD
(235 AULA BAT)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Lengua castellana y
MSR
(223 2BAT-S)
Historia de la Filos
RPM
(223 2BAT-S)
Empresa y diseño de
EPG
(223 2BAT-S)
Historia de España
JAP
(223 2BAT-S)
8:55
9:50
Lengua extranjera II
SSS
(223 2BAT-S)
Lengua y literatura
GPD
(214 2BAT-C)
Geografía
ACD
(235 AULA BAT)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Historia de la Filos
RPM
(223 2BAT-S)
Lengua extranjera II
SSS
(223 2BAT-S)
9:50
10:45
Historia de la Filos
RPM
(223 2BAT-S)
Tutoría
EPG
(223 2BAT-S)
Historia de España
JAP
(223 2BAT-S)
Geografía
ACD
(223 2BAT-S)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
Lengua castellana y
MSR
(223 2BAT-S)
  recreo
11:15
12:10
Empresa y diseño de
EPG
(223 2BAT-S)
Historia de España
JAP
(223 2BAT-S)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Lengua y literatura
GPD
(223 2BAT-S)
Lengua y literatura
GPD
(223 2BAT-S)
12:10
13:05
Matemáticas aplicada
SDM
(222 1BAT-S)
Lengua extranjera II
SSS
(223 2BAT-S)
Empresa y diseño de
EPG
(223 2BAT-S)
Matemáticas aplicada
SDM
(225 AULA BAT)
Matemáticas aplicada
SDM
(224 AULA BAT)
13:05
14:00
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(122 AULA PEQUEÑA)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Matemáticas aplicada
SDM
(223 2BAT-S)
Artes escénicas II
SPB
(011 SALÓN DE ACTOS)
Actividad física par
CMS
(07 GIMNASIO)
Programación, Redes
MAV
(151 AULA TALLER FPB)
Tecnología e ingenie
JVS
(152b TECNOLOGÍA TIC)
Segunda lengua extra
EVA
(184 AULA ESO)
Psicología
PAP
(272 AULA ESO)
Geografía
ACD
(233 2BAT-HSC)
Historia del arte
RFN
(284 AULA ESO)
  recreo
14:20
15:15
  Empresa y diseño de
EPG
(223 2BAT-S)
  Lengua castellana y
MSR
(223 2BAT-S)