Matrícula

PROCÉS DE MATRICULACIÓ CURS 22-23

1.- ALUMNAT QUE HA CURSAT ESTUDIS EN EL JOANOT EN EL CURS 21-22

La matrícula serà TELEMÀTICA, per la qual cosa no cal recollir el sobre com es feia anys anteriors.
La matrícula i el lliurament de documentació es realitzarà per AULES des del 2 de juliol fins al 10 de juliol.
Es necessita l'usuari i la contrasenya d'AULES de l'alumnat. https://portal.edu.gva.es/aules/ (L'alumnat sap com connectar-se)
Una vegada connectat a AULES cal entrar en l'enllaç de nom MATRÍCULA CURS 22-23 i seguir les instruccions.

2.- ALUMNAT NOU QUE HA OBTINGUT PLAÇA EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ

La matrícula es realitzarà de manera TELEMÀTICA des de la Secretària Digital (www.telematricula.es). Del 22 al 27 de juliol.
Les instruccions i manuals d'ajuda estaran disponibles en la web www.telematricula.es.

El nostre alumnat de 4tESO que cursarà 1r de Batxillerat ha obtingut la seua plaça en el procés d'admissió i per tant realitzarà la matrícula segons aquest procediment.

3.- ALUMNAT DE COL·LEGIS ADSCRITS QUE COMENÇARAN 1r ESO EL CURS 22-23

La matricula per a l'alumnat procedent de col·legis adscrits es realitzarà de manera PRESENCIAL.
Els col·legis repartiran, a partir del dilluns 20 de juny, el sobre de matrícula amb les instruccions, la documentació a aportar i la data i horari en què han d'acudir a l'institut a matricular-se.
Amb l'objectiu que el lliurament siga el més ordenat possible NO ES RECOLLIRAN SOBRES FORA DE LA SEUA HORA