Matrícula

PROCÉS DE MATRICULACIÓ CURS 23-24

ALUMNAT DE CENTRES ADSCRITS que començarà 1r ESO el curs 23-24. 

La matrícula de l'alumnat de centres adscrits serà presencial a la Secretaria del centre. 

Els sobres de matrícula es repartiran al col·legi de primària. El sobre inclou les instruccions i la documentació que cal lliurar. A més, inclou la data i l'hora per a acudir a l'institut per a matricular-se. 

Per a evitar cues innecessàries, s'heu d'ajustar a l'horari establert en la cita del sobre. 

 ALUMNAT ADMÉS NOU per al curs 23-24 a l'IES Joanot Martorell: 

Tot l'alumnat que, després de participar en el procés d'admissió/escolarització, ha sigut admés en les llistes definitives. Inclou l'alumnat de 1r de Batxillerat encara que ja siga del centre en el curs 22-23. 

  • Realitzarà la matrícula de forma telemàtica en telematricula.es amb el mateix usuari que va realitzar l'admissió. Haurà d'escanejar i pujar els documents demanats a la plataforma. No caldrà venir presencialment al centre.
  • Si no pot/desitja realitzar la matrícula telemàtica, haurà de sol·licitar un sobre de matrícula en paper, per a la qual cosa s’ha d’enviar un correu electrònic al info@edu.gva.es. En aquest cas, haurà d'acudir presencialment al centre amb tota la documentació sol·licitada.

ALUMNAT JA MATRICULAT en el curs 22-23 a l'IES Joanot Martorell (excepte alumnat que cursa 1r Batxillerat): 

1) La preferència d'assignatures que vol cursar en el 23-24: 

Ja es va indicar, durant el mes de maig, a través de les enquestes enviades per Web Família. L'alumnat que no l'haja realitzat, encara pot fer-la, però tindran prioritat en l'assignació d'assignatures aquells que la van emplenar dins del termini. 

2) Lliurament de la documentació en paper: 

Una setmana abans d'acabar el curs, els/les tutors/es repartiran un sobre a nom de l'alumne/a amb les instruccions que cal seguir. Aquest sobre es lliurarà amb la documentació sol·licitada el dia 27 de juny en la reunió final amb les famílies. En aquesta reunió, també es retornaran els lots de llibres de la Xarxa. 

En el cas d'alguna malaltia crònica que necessite de coneixement per part de l'institut, i que encara no ens haja comunicat, s'han d'adreçar de forma presencial a la finestreta de la Secretaria del centre. 

3) Actualització de dades: 

Des de Web Família poden enviar un missatge a la Secretaria per modificar dades com telèfon, correu, adreça, etc.