Admissió Formació Professional Bàsica

Per a participar en l'admissió al cicle de grau bàsic d'informàtica d'oficina del centre, l'alumnat deurà:

  • Presentar la seua sol·licitud telemàtica del 24 de maig al 3 de juny en la web https://portal.edu.gva.es/adminova/
  • Presentar el consell orientador en paper en la Secretaria del centre sol·licitat en primera opció fins a l'1 de juliol. El 27 de juny aquelles persones que no tinguen marcada en la seua sol·licitud que han aportat el consell orientador rebran un correu informatiu.
  • Llistat d'admesos provisional: 5 de juliol. El centre on se li adjudica el lloc escolar el podran consultar en la web https://portal.edu.gva.es/adminova/ o en el tauler d'anuncis del nostre centre. Poden presentar reclamacions telemàtiques al llistat des del 5 fins al 9 de juliol.
  • Llistat d'admesos definitiu: 12 de juliol.
  • La matrícula (lliurament de documentació) de l'alumnat es realitzarà de manera presencial en la Secretària del centre del 15 al 18 de juliol.

Més informació sobre el procediment d'admissió en: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Més informació sobre FP: https://www.todofp.es/

Cuadro admision cas 1

Descarregar