eso val

OPTATIVES OFERIDES

1ESO
  • Informàtica
  • Religió
  • Valors ètics
  • Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
  • Segona llengua estrangera(Francés)
  • Educació plàstica, visual i audiovisual.
  • Taller de reforç
  • Programació de Videojocs
  • Taller interdisciplinari
2 ESO
3 ESO
4 ESO