Esportista d’elit-ESO.

MESURES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS D’ESO I D'ESPORTISTA D’ALT NIVELL, D’ALT RENDIMENT O D’ELIT ESO.

Per a la convalidació de l'assignatura de l'assignatura optativa o l'exempció/adaptació de l'assignatura d'educació física per part de l'alumnat que compagina els estudis d'ESO amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana

El model de sol.licitud és:

https://ceice.gva.es/documents/162640733/369137781/06-OR_ANNEX+III_ORDRE+Sol%C2%B7licitud+convalidaci%C3%B3+i+exempci%C3%B3+ESPORTISTES_rev_Sol%C2%B7licitud+web_curs+2023-2024.pdf/779a23f4-18aa-eeaa-9c6a-18d55f858d36?t=1694430331747

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció